Đòi tiền mua bán hàng hóa

0
2457

Đòi tiền mua bán hàng là hoạt động thu hồi tiền hàng hóa hoặc tiền bán hàng ký gửi, tiền đại lý và nhiều hoạt động khác trong việc thương mại, mua đi bán lại hàng hóa hay các hoạt động mua hàng trả dần, trả gối đầu các đợt thanh toán…

Đòi tiền nợ mua hàng hóa là tiền mua hàng hóa phát sinh khoản nợ trong các hợp đồng giao dịch nhưng bên có nghĩa vụ thanh toán không thanh toán. Hoạt động kinh doanh vốn đã phức tạp, ngoài việc hàng hóa tốt, bán hàng chạy thì việc thu tiền hàng cũng là một vấn đề lớn cần quan tâm. Các kết toán công nợ thường được sử dụng vào vai đi đòi nợ, thực sự không phải là chuyên nghiệp khi kế toán không phải là người có thể đi đòi nợ, do đó hoạt động thu tiền hay đòi tiền hàng hóa nhiều khi khó tìm cho mình một lối đi hiệu quả.

Gọi điện thoại đòi tiền mua hàng hóa có lẽ đây là cách phổ biến nhất, nhưng cách này thường không hiệu quả, bởi lẽ thông qua phương tiện nghe bằng điện thoại, ta không trực tiếp gặp gỡ, không nhìn được những biểu cảm trên khuân mặt, không xác định được điều kiện hiện tại nên thường có những việc nói dối, không trung thực hoặc có những việc khất lần, giãn nợ nhiều khi không quyết liệt thì sẽ khó đòi được, hơn nữa có thể phát sinh mâu thuẫn, mất tình cảm nhiều khi chỉ vì câu nói.

Kế toán công nợ đòi tiền mua bán hàng hóa có lẽ ở nước ta nhà nhà làm doanh nghiệp, người người làm doanh nghiệp nên đã phát sinh khái niệm là kế toán công nợ, thực ra hoạt động đòi nợ, đòi tiền theo hợp đồng phải có một bộ phận nhất định, không thể để kế toán đi thực hiện công việc này. Nhìn sang các doanh nghiệp lớn, các tổ chức tín dụng hay ngân hàng thì ta thấy rõ, kế toán họ đâu có làm việc đi đòi nợ. Do đó trong chừng mực nhất định ở các doanh nghiệp vừa và nhỏ kế toán vẫn thực hiện công việc này, nhưng quan điểm này cũng cần sớm phải thay đổi bằng đội ngũ chuyên nghiệp hơn bởi tất cả hoạt động bán hàng đều tập trung ở tiền hàng, nay lại bị nợ thì doanh nghiệp sẽ có những khó khăn nhất định.

Cách đòi tiền bán hàng hiệu quả là ngay trong hợp đồng mua bán hàng hóa đã phải có những quy định cụ thể, rõ ràng về điều kiện thanh toán, phương thức thanh toán, địa điểm thanh toán, đồng tiền thanh toán, thủ tục thanh toán, các biện pháp bảo đảm khi thanh toán không đúng hạn, phạt vi phạm nghĩa vụ thanh toán, bồi thường thiệt hại do chậm thanh toán hoặc không thanh toán, xử lý tài sản bảo đảm thanh toán, đặt cọc cho các khoản thanh toán, phát hành bảo lãnh thanh toán… khi làm chặt và kỹ các vấn đề trên thì việc đòi tiền mua bán hàng hóa sẽ có những hiệu quả nhất định.

Làm gì khi người mua hàng không thanh toán đó chính là các thỏa thuận trong hợp đồng, sự giàng buộc nghĩa vụ, quy trình cũng như thủ tục giải quyết các tranh chấp, bất đồng. Bộ phận chuyên môn theo dõi và thực hiện việc đốc thúc công nợ, gửi email thanh toán cho khách hơn, thông báo các nghĩa vụ đến hạn và chuẩn bị các hồ sơ sẵn sàng trong trường hợp khách hàng không hợp tác trong quá trình thanh toán nợ.

Khởi kiện đòi tiền mua bán hàng hóa là một dạng tranh chấp kinh doanh thương mại, theo đó trong hoạt động kinh doanh thương mại, bên mua hàng hóa không thanh toán tiền mua hàng hóa, hoặc thanh toán không đầy đủ, không đúng thỏa thuận. Theo đó bên bán hàng hóa sẽ khởi kiện vụ án đến tòa án để tòa án buộc bên mua hàng hóa phải thanh toán. Khi bản án của tòa án có hiệu lực thì bên có quyền có thể yêu cầu cơ quan thi hành án cưỡng chế kê biên tài sản, phong tỏa tài khoản để bảo đảm thi hành án… do đó đây cũng là phương án hiệu quả, đúng luật và được nhiều bên tham gia lựa chọn.

Dịch vụ thu hồi xử lý nợ

Các bài viết liên quan:

Đòi tiền cho vay;

Thu hồi công nợ;

Đòi tiền góp vốn;

Xử lý nợ khó đòi;

Khởi kiện đòi nợ;

Mua bán nợ;

Ủy quyền đòi nợ;

Dịch vụ đòi nợ.