Thuê luật sư bảo vệ quyền lợi

0
948

Thuê luật sư bảo vệ quyền lợi là trường hợp khách hàng có nhu cầu sử dụng dịch vụ của luật sư và có thể luật sư sẽ tham gia khởi kiện vụ án, bảo vệ cho khách hàng là nguyên đơn, bị đơn hoặc đại diện cho khách hàng nhưng cũng có nhiều trường hợp là tư vấn hỗ trợ pháp lý

Thuê luật sư bảo vệ cho nguyên đơn là trường hợp Nguyên đơn trong các vụ án Dân sự, hôn nhân gia đình, kinh doanh thương mại, lao động, hành chính và các vụ án không phải vụ án hình sự khi thực hiện việc khởi kiện thì thuê luật sư bảo vệ quyền lợi cho mình trong việc giải quyết vụ án

Thuê luật sư bảo vệ cho bị đơn là trường hợp người bị nguyên đơn trong các vụ án tranh chấp đất đai, dân sự, tranh chấp hôn nhân và gia đình, kinh doanh thương mại khởi kiện đến tòa án, để bảo vệ quyền lợi của mình trước những yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn khi tham gia vụ án tại Tòa án, Bị đơn có yêu cầu và cần luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho mình.

Thuê luật sư khởi kiện, khi có các mâu thuẫn, tranh chấp xảy ra, các bên cũng đã tiến hành nhiều biện pháp hợp pháp nhưng không có được kết quả hòa giải hợp lý, một trong các bên muốn khởi kiện ra tòa án có thẩm quyền để bảo vệ quyền lợi của mình. Để có những kiến thức pháp lý cần thiết và điều kiện tốt nhất để bảo vệ quyền lợi thì luật sư tham gia là điều kiện hợp lý nhất.

Thuê luật sư tư vấn, không phải bất kỳ việc gì cũng mang ra tòa án tranh chấp, các vụ việc sảy ra đầu tiên là đánh gia, phân tích hồ sơ và chọn giải pháp xử lý. Để đạt được mục đích hợp pháp của mình khách hàng thường tìm đến luật sư để có những tư vấn chính xác nhất, phù hợp nhất với mong muốn của mình và sớm giải quyết sự việc, do đó có luật sư tư vấn là rất cần thiết.

Thuê luật sư khiếu nại, phổ biến trong trong việc khiếu nại là các quyết định hành chính hành vi hành chính của cơ quan hành chính, ủy ban nhân dân các cấp và người quản lý cơ quan hành chính ban hành các quyết định có thểm xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp do đó giải pháp khiếu nại là phù hợp với Luật khiếu nại. Luật khiếu nại cũng ghi nhận vai trò của luật sư trong việc khiếu nại các quyết định hành chính, hành vi hành chính.

Thuê luật sư làm đại diện, thực chất đây là thuê làm đại diện theo ủy quyền, điều này phù hợp với chức năng của luật sư bởi luật sư được phép tranh tụng (tham giai giải quyết vụ án ở tòa án), thực hiện dịch vụ pháp lý (đại diện cho khách hàng trong các dịch vụ pháp lý), đại diện ngoài tố tụng nghĩa là nhận ủy quyền làm việc thay khách hàng ngoài việc tham gia vào vụ án. Luật sư sẽ đại diện cho khách hàng thông qua văn bản ủy quyền có thể là hợp đồng ủy quyền hoặc giấy ủy quyền.

Thuê luật sư làm hợp đồng, thông thường các hoạt động kinh doanh hay dịch vụ các bên sử dụng những mẫu thông thường, tuy nhiên luôn tiềm ẩn rủi ro bởi phần lớn do nhân viên của công ty, không phải là người chuyên nghiệp như luật sư để có thể tham gia tư vấn, soạn thảo những hợp đồng tốt nhất, điều lệ, quy chế, đơn từ… bởi pháp luật luôn là tổng hợp rất nhiều ngành luật do đó luật sư là người am hiểu pháp luật sẽ lựa chọn sao cho hợp đồng bảo vệ được quyền lợi, không vi phạm pháp luật hay trái đạo đức xã hội.

Các bài viết liên quan:

Luật sư bảo vệ quyền lợi;

Thuê luật sư bảo vệ nguyên đơn;

Thuê luật sư bảo vệ bị đơn;

Thuê luật sư khởi kiện;

Thuê luật sư tư vấn;

Thuê luật sư khiếu nại;

Thuê luật sư đại diện;

Thuê luật sư làm hợp đồng;

CÔNG TY LUẬT DOANH GIA

Điện thoại: 0904.779997 – 098.112.9988

Địa chỉ: Số 72 Ngô Gia Tự, Đức Giang, Long Biên, Hà Nội

Website: www.luatdoanhgia.com; Email: luatdoanhgia@gmail.com