Giải đáp vướng mắc nghiệp vụ Kiểm sát viên về Đặt...

Trong vụ án “Tranh chấp hợp đồng đặt cọc”, tại Hợp đồng đặt cọc các bên thỏa thuận: Bên A giao số tiền đặt...