Thuê luật sư khiếu nại

0
1793

Thuê luật sư khiếu nại, phổ biến trong trong việc khiếu nại là các quyết định hành chính hành vi hành chính của cơ quan hành chính, ủy ban nhân dân các cấp và người quản lý cơ quan hành chính ban hành các quyết định có thể xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp do đó giải pháp khiếu nại là phù hợp với Luật khiếu nại.

Luật sư tư vấn gì trong lĩnh vực khiếu nại, khi quyền và lợi ích hợp pháp bị cho rằng xâm phạm bởi quyết định hành chính hoặc hành vi hành chính, đương sự có thể nhờ luật sư tư vấn, đối chiếu quy định của pháp luật và xem xét đến thời hiệu, phương pháp thực hiện việc khiếu nại, trên cơ sở đó luật sư sẽ tư vấn việc lựa chọn khiếu nại lần đầu, khiếu nại lần hai, chuẩn bị các điều kiện đối thoại hay khởi kiện vụ án hành chính.

Luật sư có được tham gia khiếu nại không? Luật Khiếu nại quy định người khiếu nại có thể nhờ luật sư làm đại diện, như vậy luật sư có thể nhận đại diện thay cho người khiếu nại để thực hiện việc khiếu nại, việc nhận đại diện sẽ thông qua một hợp đồng đại diện hay còn gọi là hợp đồng ủy quyền, theo đó luật sư sẽ luôn nhân danh người khiếu nại và thực hiện các quyền và nghĩa vụ của người khiếu nại.

Luật sư với vai trò trong việc đối thoại khi khiếu nại, khi thực hiện việc khiếu nại, một trong những căn cứ xác định là việc khiếu nại có thể mất nhiều thời gian, việc cung cấp tài liệu chứng cứ sẽ có những khó khăn nhất định, do vậy khi thực hiện khiếu nại việc đối thoại là một cơ hội tốt để người khiếu nại chứng minh các yêu cầu của mình. Trong giai đoạn này vai trò của luật sư hết sức quan trọng, luật sư sẽ định hướng, phân tích, đánh giá và đưa ra quy định của pháp luật để chuẩn bị các điều kiện tốt nhất cho việc đối thoại.

Luật sư tư vấn hỗ trợ pháp lý khi khiếu nại, tâm lý chung của người khiếu nại là khiếu nại lại các quyết định hành chính, hành vi hành chính, do đó khi phải đối đầu với người có thẩm quyền trong cơ quan hành chính hay chính cơ quan hành chính nhà nước, yếu tố tâm lý luôn rất quan trọng. Luật sư phải nắm vững tâm lý này để chọn đấu pháp hợp lý, đồng thời tư vấn hướng dẫn cho người khiếu nại vững tâm, tin tưởng vào pháp luật và biết cách bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho mình.

Ủy quyền cho luật sư tham gia khiếu nại, nhiều trường hợp cũng có thể do thời gian, công việc mà người khiếu nại không trực tiếp tham gia được nhưng cũng có trường hợp do tâm lý nên người khiếu nại đã ủy quyền cho luật sư thay mình thực hiện việc khiếu nại. Luật sư tham gia với tư cách là người ủy quyền thì luôn tuân thủ quy định của pháp luật về ủy quyền, thực hiện trong phạm vi và thời hạn ủy quyền, đồng thời thường xuyên trao đổi với khách hàng về những công việc đã thực hiện khi ủy quyền.

Luật sư soạn thảo đơn khiếu nại, đơn khiếu nại là một tài liệu hết sức quan trọng, bởi đơn thể hiện ý trí của người khiếu nại, do vậy rất cần có sự tư vấn và hướng dẫn của luật sư khi làm đơn khiếu nại. Đơn khiếu nại thể hiện rõ khiếu nại cái gì, khiếu nại ai, gửi đến đâu, ai là người khiếu nại, lý do khiếu nại, căn cứ xác định việc ra quyết định hành chính là không đúng, căn cứ chứng minh cho yều cầu và đề nghị khiếu nại của mình là có căn cứ, nội dung diễn biến sự việc, yêu cầu và đề nghị cụ thể…

Thuê luật sư bảo vệ quyền lợi

Các bài viết liên quan:

Luật sư bảo vệ quyền lợi;

Thuê luật sư bảo vệ nguyên đơn;

Thuê luật sư bảo vệ bị đơn;

Thuê luật sư khởi kiện;

Thuê luật sư tư vấn;

Thuê luật sư đại diện;

Thuê luật sư làm hợp đồng;

CÔNG TY LUẬT DOANH GIA

Điện thoại: 0904.779997 – 098.112.9988

Địa chỉ: Số 72 Ngô Gia Tự, Đức Giang, Long Biên, Hà Nội

Website: www.luatdoanhgia.com; Email: luatdoanhgia@gmail.com