Thuê luật sư khởi kiện

0
1626

Thuê luật sư khởi kiện, khi có các mâu thuẫn, tranh chấp xảy ra, các bên cũng đã tiến hành nhiều biện pháp hợp pháp nhưng không có được kết quả hòa giải hợp lý, một trong các bên muốn khởi kiện ra tòa án có thẩm quyền để bảo vệ quyền lợi của mình.

Khi khởi kiện có nên thuê luật sư, luật sư với các quy định của pháp luật về Luật sư, Luật về Tố tụng, tòa án… với chức năng của mình là tư vấn pháp luật, hỗ trợ pháp lý và đại diện tham gia tố tụng, do đó khi tham gia khởi kiện vụ án rất cần có luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho khách hàng

Luật sư làm gì khi chuẩn bị khởi kiện, khi chuẩn bị khởi kiện, luật sư sẽ thu thập chứng cứ, nghiên cứu vụ án và trên cơ sở đó đề xuất với khách hàng những biện pháp để có thể thực hiện việc khởi kiện sao cho phù hợp và đáp ứng được yêu cầu hợp pháp của khách hàng. Luật sư sẽ chuẩn bị các hồ sơ khởi kiện đầy đủ theo quy định, dự thảo các phương án đề cùng khách hàng bàn bạc thống nhất. Chuẩn bị đơn khởi kiện và thực hiện việc nộp đơn khởi kiện theo quy định.

Luật sư tham gia khởi kiện thế nào? Việc khởi kiện là bắt đầu một quá trình tố tụng, tùy vào vai trò khác nhau của khách hàng, có thể là nguyên đơn, bị đơn hay người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan thì luật sư sẽ tham gia khác nhau. Với mỗi đương sự khác nhau việc tham gia của luật sư cũng khác nhau để bảo vệ tốt nhất quyền và lợi ích hợp pháp của mình

Luật sư chuẩn bị gì cho khách hàng khi khởi kiện, khi đã có luật sư tham gia để tư vấn, hỗ trợ pháp lý (trừ trường hợp luật sư tham gia với tư cách đại diện tham gia tố tụng cho khách hàng) thì luật sư sẽ chuẩn bị các bản khai, bản ghi lời khai, các nội dung hòa giải, nội dung tiến trình giải quyết vụ việc, các cuộc họp cung cấp và công khai chứng cứ, các buổi xem xét, thẩm định và định giá tài sản, các giai đoạn, quá trình tố tụng cũng như việc giải quyết của tòa án.

Luật sư tham gia phiên tòa khi khởi kiện, đây cũng là một khâu, một công đoạn trong việc giải quyết vụ việc, luật sư sẽ tham gia phiên tòa theo trình tự phiên tòa dưới sự điều khiển của thẩm phán chủ tọa phiên tòa. Luật sư tham gia trình bày ý kiến cho đương sự, hỏi các bên có liên quan, trình bày quan điểm bảo vệ cho đương sự và tranh luận tại phiên tòa, đưa ra các tài liệu, chứng cứ, đấu tranh và thuyết phục hội đồng xét xử chấp thuận các căn cứ hợp pháp để bảo vệ khách hàng.

Thuê luật sư bảo vệ quyền lợi

Các bài viết liên quan:

Luật sư bảo vệ quyền lợi;

Thuê luật sư bảo vệ nguyên đơn;

Thuê luật sư bảo vệ bị đơn;

Thuê luật sư tư vấn;

Thuê luật sư khiếu nại;

Thuê luật sư đại diện;

Thuê luật sư làm hợp đồng;

CÔNG TY LUẬT DOANH GIA

Điện thoại: 0904.779997 – 098.112.9988

Địa chỉ: Số 72 Ngô Gia Tự, Đức Giang, Long Biên, Hà Nội

Website: www.luatdoanhgia.com; Email: luatdoanhgia@gmail.com