Luật sư bảo vệ quyền lợi

0
1697

Luật sư bảo vệ quyền lợi là trường hợp khách hàng có nhu cầu sử dụng dịch vụ của luật sư và có thể luật sư sẽ tham gia khởi kiện vụ án, bảo vệ cho khách hàng là nguyên đơn, bị đơn hoặc đại diện cho khách hàng nhưng cũng có nhiều trường hợp là tư vấn hỗ trợ pháp lý.

Luật sư tham gia bảo vệ quyền lợi hợp pháp là trường hợp luật sư đăng ký tham gia vụ án dân sự, kinh doanh thương mại, hôn nhân gia đình, lao động để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho người của mình khi tham gia phiên tòa với các tư cách khác nhau.

Luật sư bảo về quyền lợi được hiểu như thế nào? Người bảo vệ quyền lợi là người tham gia tố tụng để bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho các đương sự. Theo quy định tại Điều 75 Bộ luật Tố tụng Dân sự thì khi được đương sự yêu cầu thì những người như: Luật sư tham gia tố tụng theo quy định của pháp luật về luật sư; trợ giúp viên pháp lý theo pháp luật về trợ giúp pháp lý, đại diện tập thể người lao động… nhưng phổ biến nhất và chuyên nghiệp nhất vẫn là luật sư.

Quyền và nghĩa vụ của luật sư bảo vệ quyền lợi, theo quy định tại Điều 76 Bộ luật Tố tụng Dân sự thì luật sư khi tham gia bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho đương sự có các quyền và nghĩa vụ sau:

–  Tham gia tố tụng từ khi khởi kiện hoặc bất cứ giai đoạn nào trong quá trình tố tụng dân sự.

Thu thập và cung cấp tài liệu, chứng cứ cho Tòa án;

Nghiên cứu hồ sơ vụ án và được ghi chép, sao chụp những tài liệu cần thiết có trong hồ sơ vụ án để thực hiện việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự, trừ tài liệu, chứng cứ mà pháp luật quy định.

Tham gia việc hòa giải, phiên họp, phiên tòa hoặc trường hợp không tham gia thì được gửi văn bản bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự cho Tòa án xem xét.

– Thay mặt đương sự yêu cầu thay đổi người tiến hành tố tụng, người tham gia tố tụng khác theo quy định của Bộ luật này.

– Giúp đương sự về mặt pháp lý liên quan đến việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của họ; trường hợp được đương sự ủy quyền thì thay mặt đương sự nhận giấy tờ, văn bản tố tụng mà Tòa án tống đạt hoặc thông báo và có trách nhiệm chuyển cho đương sự.

– Các quyền, nghĩa vụ quy định của pháp luật.

Luật sư bảo vệ quyền lợi thường làm những gì? sau khi có yêu cầu bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho đương sự, luật sư phải làm thủ tục đăng ký với Tòa án để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho đương sự và xuất trình các giấy tờ theo quy định của Luật Luật sư. Luật sư cũng có thể bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho nhiều đương sự trong cùng một vụ án nếu quyền và lợi ích hợp pháp của họ không đối lập nhau và cũng có trường hợp nhiều luật sư bảo vệ quyền lợi cho một đương sự trong cùng một vụ án. Tòa án sau khi nhận được đề nghị sẽ tiến hành kiểm tra giấy tờ, nếu đủ điều kiện thì trong thời hạn 03 ngày làm việc sẽ vào sổ đăng ký và xác nhận vào giấy yêu cầu bảo vệ quyền lợi hợp pháp của đương sự. Trường hợp từ chối đăng ký thì Tòa án phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do cho người đề nghị.

Thuê luật sư bảo vệ quyền lợi có mất nhiều tiền không? Đây là câu hỏi mà nhiều người hay quan tâm, tuy nhiên không phải vụ án nào cũng như vụ án nào do đó vì chi phí cho việc khởi kiện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp ở các vụ việc khác nhau, tích chất mức độ khác nhau, độ khó dễ của vụ việc khác nhau do đó chi phí cho việc khởi kiện, thuê luật sư cũng sẽ khác nhau.

Thuê luật sư bảo vệ quyền lợi

Các bài viết liên quan:

Thuê luật sư bảo vệ nguyên đơn;

Thuê luật sư bảo vệ bị đơn;

Thuê luật sư khởi kiện;

Thuê luật sư tư vấn;

Thuê luật sư khiếu nại;

Thuê luật sư đại diện;

Thuê luật sư làm hợp đồng;

CÔNG TY LUẬT DOANH GIA

Điện thoại: 0904.779997 – 098.112.9988

Địa chỉ: Số 72 Ngô Gia Tự, Đức Giang, Long Biên, Hà Nội

Website: www.luatdoanhgia.com; Email: luatdoanhgia@gmail.com