Thuê luật sư làm hợp đồng

0
1562

Thuê luật sư làm hợp đồng, thông thường các hoạt động kinh doanh hay dịch vụ các bên sử dụng những mẫu thông thường, tuy nhiên luôn tiềm ẩn rủi ro bởi phần lớn do nhân viên của công ty, không phải là người chuyên nghiệp như luật sư để có thể tham gia tư vấn, soạn thảo những hợp đồng tốt nhất, điều lệ, quy chế, đơn từ…

Thuê luật sư làm hợp đồng kinh tế, có lẽ từ hợp đồng kinh tế đã ăn sâu vào trong suy nghĩ từ khi có Pháp lệnh hợp đồng kinh tế, tuy nhiên hiện nay các lĩnh vực thương mại đã được thay thế, do đó trong quá trình thương mại, làm ăn, kinh doanh, buôn bán, thì các quyền và nghĩa vụ phải được thể hiện trên hợp đồng cụ thể, các điều khoản thỏa thuận trong hợp đồng là căn cứ giải quyết tất cả các tranh chấp, chính vì lẽ đó nên luật sư rất cần cho việc soạn thảo hợp đồng kinh tế.

Thuê luật sư soạn thảo hợp đồng thương mại, theo quy định của Luật Thương mại thì có thể là thương mại hàng hóa hoặc thương mại dịch vụ. Đố với các hợp đồng thương mại hàng hóa như: Hợp đồng mua bán, hợp đồng đại lý, hợp đồng gia công, hợp đồng trao đổi… luôn tiềm ẩn những rủi ro pháp lý mà cần phải có sự can thiệp của luật sự. Đối với lĩnh vực thương mại dịch vụ, các hợp đồng dịch vụ luôn phát sinh tranh chấp, bởi lẽ có những hợp đồng dịch vụ sẽ có định lượng, có hợp đồng định tính do đó việc tranh chấp là không thể tránh khỏi, để giảm bớt rủi ro và tổn thất, các luật sư sẽ soạn thảo các hợp đồng sao cho chặt trẽ nhất.

Thuê luật sư làm hợp đồng đặt cọc, có lẽ đặt cọc là một trong những biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự được thịnh hành và áp dụng rộng rãi nhất, đặc biệt trong lĩnh vực nhà đất. Để bảo đảm sự an toàn trong toàn bộ quá trình thực hiện các nghĩa vụ, đặc cọc như một phương thức hữu hiệu nhất để có thể đảm bảo các kết giữa các bên sẽ được thực hiện. Đối với đặt cọc, các bên có thể đương nhiên được phạt gấp 1 lần giá trị đặt cọc, nhưng cũng có thể phạt gấp nhiều lần nếu các bên có thỏa thuận.

Thuê luật sư soạn thảo di chúc, di chúc là ý trí cá nhân của một người nhằm chuyển dịch tài sản của mình cho người khác sau khi chết, để hiểu thế nào là một di chúc hợp pháp về cả hình thức lẫn nội dung, cũng như để xác lập một di chúc có căn cứ pháp luật, trong khi phần lớn những người làm di chúc là người già, tuổi cao, sức yếu do đó sự hộ trợ của luật sư luôn là cần thiết, bởi không chỉ dừng lại ở việc soạn thỏa, luật sư có có những tư vấn pháp lý bổ ích trong việc lập di chúc.

Thuê luật sư soạn thảo quy chế, quy chế đối với hoạt động của doanh nghiệp là hết sức cần thiết, để làm thế nào có một hệ thống quy chế, nội quy của doanh nghiệp đúng luật, đúng với luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các văn bản pháp luật liên quan, để quy chế có thể trở thành Luật của Công ty thì luật sư là người thích hợp nhất để giúp doanh nghiệp việc này. Bởi những quy định này mang tính chung và nội bộ, do đó nếu không chính xác thì ngay bản thân doanh nghiệp cũng có nguy cơ phát sinh tranh chấp khiếu kiện từ người lao động của chính doanh nghiệp.

Luật sư soạn thảo hợp đồng hợp tác kinh doanh, việc các doanh nghiệp thực hiện các dự án hay các hợp tác đầu tư luôn là mục tiêu chính, tuy nhiên các dự án lại có sự hợp tác với nhau, nhiều khi không rõ ràng hoặc có sự hiểu nhầm về nhau sẽ dẫn đến thiệt hại lớn về kinh tế. Để tạo điều kiện an tâm cho hoạt động đầu tư và kinh doanh trên cơ sở hợp đồng, luật sư sẽ luôn là chỗ dựa tin cậy khi đưa ra các hợp đồng, các thỏa thuận để sao cho việc hợp tác an toàn và bảo đảm quyền lợi các bên.

Thuê luật sư bảo vệ quyền lợi

Các bài viết liên quan:

Luật sư bảo vệ quyền lợi;

Thuê luật sư bảo vệ nguyên đơn;

Thuê luật sư bảo vệ bị đơn;

Thuê luật sư khởi kiện;

Thuê luật sư tư vấn;

Thuê luật sư khiếu nại;

Thuê luật sư đại diện;

CÔNG TY LUẬT DOANH GIA

Điện thoại: 0904.779997 – 098.112.9988

Địa chỉ: Số 72 Ngô Gia Tự, Đức Giang, Long Biên, Hà Nội

Website: www.luatdoanhgia.com; Email: luatdoanhgia@gmail.com