Tài sản của vợ chồng là nhu cầu thiết yếu

0
581

Khi chia tài sản của vợ chồng trong quá trình ly hôn cần cân nhắc việc tài sản của vợ chồng là nhu cầu thiết yếu trong gia đình.

Hiểu thế là là tài sản vợ chồng là nhu cầu thiết yếu trong gia đình và việc quyền nghĩa vụ của vợ chồng như thế nào đối với tài sản này đã được quy định cụ thể trong Điều 30 Luật Hôn nhân và Gia đình, theo đó luật quy định quyền, nghĩa vụ của vợ chồng trong việc đáp ứng nhu cầu thiết yếu của gia đình.

Điều 30 Luật hôn nhân và gia đình quy định như sau:

  1. Vợ, chồng có quyền, nghĩa vụ thực hiện giao dịch nhằm đáp ứng nhu cầu thiết yếu của gia đình.
  2. Trong trường hợp vợ chồng không có tài sản chung hoặc tài sản chung không đủ để đáp ứng nhu cầu thiết yếu của gia đình thì vợ, chồng có nghĩa vụ đóng góp tài sản riêng theo khả năng kinh tế của mỗi bên.

Như vậy, vợ chồng có tài sản riêng vẫn phải có nghĩa vụ đóng góp tài sản riêng theo khả năng ninh tế của các bên trong trường hợp vợ chòng không có tài sản chung hoặc tài sản chung không đủ đáp ứng nhu cầu thiết yếu cảu gia đình, đây cũng là quy định quan trọng nhằm bảo vệ chế độ hôn nhân gia đình và bảo đảm đời sống trong gia đình.

Luật sư hướng dẫn các thủ tục về Ly hôn

Dịch vụ ly hôn nhanh, phân chia tài sản và bảo vệ quyền nuôi con

CÔNG TY LUẬT DOANH GIA

Điện thoại: 098.112.9988 – 0904.779997

Địa chỉ: Số 72 Ngô Gia Tự, Đức Giang, Long Biên, Hà Nội

Website: www.luatdoanhgia.com; Email: luatdoanhgia@gmail.com