Tranh chấp về tài sản khi ly hôn

0
1150

Tranh chấp về tài sản khi ly hôn là tranh chấp phổ biến nhất, nhiều khi vợ chồng có những quan điểm khác nhau về việc công sức đóng góp nhưng lại không chứng minh được, thiệt thòi hơn cả có khi là phụ nữ, họ phải lo công việc của gia đình, nhiều khi không tạo ra nhiều của cải cho gia đình do đó luật sẽ có những quy định để bảo vệ quyền lợi hợp pháp của phụ nữ là lao động gia đình trong việc phân chia tài sản khi ly hôn.

Trong chế định về ly hôn có liên quan đến tài sản thường đề cập đến 02 vấn đề đó là vấn đề thuận tình ly hôn và ly hôn đương phương. Trường hợp thuận tình ly hôn là trường hợp mà cả vợ và chồng đều thống nhất việc ly hôn, tuy nhiên đối với một vụ án thuận tình ly hôn thì có thể vợ chồng không tranh chấp về tài sản và con chung hoặc có tài sản và con chung nhưng vợ chồng thống nhất cách xử lý và vẫn được hiểu là thuận tình ly hôn. Đối với đơn phương ly hôn là vợ chồng không đồng nhất về việc ly hôn hoặc có thống nhất về việc ly hôn nhưng lại không thống nhất về việc chia tài sản hay con chung do đó vẫn gọi là tranh chấp về tài sản khi ly hôn hay vụ án này sẽ gọi là đơn phương ly hôn.

Tranh chấp về tài sản khi ly hôn và tranh chấp liên quan đến tài sản chung của vợ chồng, các nghĩa vụ chung của vợ chồng, công nợ chung của vợ chồng nhưng cũng có khi là tranh chấp liên quan đến tài sản riêng của vợ chồng, tài sản được nhập và tài sản chung hay tài sản có trong thời kỳ hôn nhân, tài sản có trước thời kỳ hôn nhân và nghĩa vụ đối với tài sản riêng, công nợ riêng trong quá trình hôn nhân.

Khi giải quyết tranh chấp về tài sản vợ chồng khi ly hôn thì cần nắm rõ quy định, nguyên tắc chia tài sản khi ly hôn, các chế định chung về tài sản, chế định tài sản do vợ chồng thỏa thuận, chế định tài sản do pháp luật quy định, chế định tài sản riêng trong thời kỳ hôn nhân, tài sản chung đứng tên một người, tài sản có đăng ký quyền sở hữu, quyền sủ dụng, tài sản riêng trong thời kỳ hôn nhân… để làm cơ sở chia tài sản sao cho phù hợp.

Luật sư hướng dẫn các thủ tục về Ly hôn

Dịch vụ ly hôn nhanh, phân chia tài sản và bảo vệ quyền nuôi con

CÔNG TY LUẬT DOANH GIA

Điện thoại: 098.112.9988 – 0904.779997

Địa chỉ: Số 72 Ngô Gia Tự, Đức Giang, Long Biên, Hà Nội

Website: www.luatdoanhgia.com; Email: luatdoanhgia@gmail.com