Thân nhân của người có công với cách mạng được tha tù trước thời hạn

0
800

Thân nhân của người có công với cách mạng cũng được tha tù tước thời hạn theo quy định của Bộ luật Hình sự điều 66, Pháp lệnh ưu đãi người có công và Thông tư liên tịch số 04/2018/TTLT giữa các bộ Công an, Quốc phòng, Tòa án, Kiểm sát.

Xác định người có công với cách mạng và nhân thân của người có công với cách mạng: Tài liệu chứng minh người phạm tội là người có công với cách mạng hoặc thân nhân của người có công với cách mạng theo quy định của pháp luật về ưu đãi người có công với cách mạng.

Trường hợp có thân nhân là người có công với cách mạng phải có giấy xác nhận hoặc bản sao giấy tờ chứng minh có thân nhân là người có công với cách mạng được Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú hoặc đơn vị nơi người đó đã công tác, học tập xác nhận.

Trường hợp là con nuôi hợp pháp của người có công với cách mạng thì phải có quyết định của cơ quan có thẩm quyền trước thời điểm người đó phạm tội;

Theo quy định tại Điều 4 Nghị định số 31/2013/NĐ-CP của chính phủ về thi hành pháp lệnh ưu đãi người có công thì:

– Thân nhân người có công là cha đẻ, mẹ đẻ; vợ hoặc chồng; con (con đẻ, con nuôi).

– Thân nhân liệt sĩ còn là người có công nuôi dưỡng liệt sĩ.

– Người có công nuôi dưỡng liệt sĩ là người đã nuôi dưỡng khi liệt sĩ dưới 18 tuổi, thời gian nuôi từ 10 năm trở lên.

– Người thờ cúng là người được ủy quyền theo quy định của pháp luật.

– Người thờ cúng liệt sĩ là người con hưởng chế độ thờ cúng liệt sĩ; trường hợp không có hoặc không còn con thì là người được ủy quyền theo quy định của pháp luật.

– Đại diện thân nhân là người được thân nhân ủy quyền theo quy định của pháp luật.

Luật sư bào chữa vụ án Cố ý gây thương tích

Luật sư hướng dẫn điều kiện hưởng án treo cho bị cáo

CÔNG TY LUẬT DOANH GIA

Điện thoại: 0904.779997 – 098.112.9988

Địa chỉ: Số 72 Ngô Gia Tự, Đức Giang, Long Biên, Hà Nội

Website: www.luatdoanhgia.com; Email: luatdoanhgia@gmail.com