Quy định về án treo

0
1837

Quy định về án treo theo Bộ luật Hình sự và Nghị quyết hướng dẫn của Tòa án nhân dân Tối cao về các điều kiện để được hưởng án treo cũng như các nghĩa vụ chấp hành thời gian thử thách và các quy định liên quan khác đến tội phạm, tổng hợp hình phạt, các yếu tố về nhân thân, điều kiện phạm tội cũng như ý thức bản thân để quyết định cho hưởng án treo.

Quy định về án treo theo Bộ luật Hình sự hiện hành tại Điều 65 Bộ luật Hình sự, theo đó: Khi xử phạt tù không quá 03 năm, căn cứ vào nhân thân của người phạm tội và các tình tiết giảm nhẹ, nếu xét thấy không cần phải bắt chấp hành hình phạt tù, thì Tòa án cho hưởng án treo và ấn định thời gian thử thách từ 01 năm đến 05 năm và thực hiện các nghĩa vụ trong thời gian thử thách theo quy định của Luật Thi hành án hình sự.

Quy định tại Nghị quyết số 02/2018/NQ-HĐTP của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao thì Án treo là biện pháp miễn chấp hành hình phạt tù có điều kiện, được Tòa án áp dụng đối với người phạm tội bị phạt tù không quá 03 năm, căn cứ vào nhân thân của người phạm tội và các tình tiết giảm nhẹ, xét thấy không cần bắt họ phải chấp hành hình phạt tù.

Quy định về phạt tù không quá 3 năm mới được hưởng án treo. Như vậy, điều kiện là phải phạt tù không quá 03 hay 36 tháng đó là căn cứ đầu tiên và cũng là căn cứ quan trọng, do đó khi bị cáo bị xử về tội phạm ít nghiêm trọng hoặc tội phạm nghiêm trọng nhưng nằm trong khung hình phạt không quá 3 năm là đáp ứng được điều kiện đầu tiên. Thực tế thì phần lớn là tội phạm ít nghiêm trọng.

Quy định về nhân thân của người phạm tội để được hưởng án treo. Khi đã đáp ứng yêu cầu đầu tiên thì căn cứ vào nhân thân của người phạm tội. Xét các yếu tố nhân thân như tiền án, tiền sự, nhân thân tốt hay xấu. Quá trình học tập, rèn luyện, quá trình sinh sống tại nơi cư trú để xác định nhân thân, gia đình, người thân… làm căn cứ xác định nhân thân tốt.

Quy định về tình tiết giảm nhẹ để hưởng án treo, theo đó trong từng vụ án cụ thể xác định xem bị cáo có được hưởng các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự theo quy định của Bộ luật Hình sự hay khôn? Đặc biệt là các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại Khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự và một số tình tiết giảm nhẹ khác được quy định tại Khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự.

Án treo theo quy định không phải là hình phạt mà chỉ là một biện pháp miễn chấp hành hình phạt có điều kiện, theo đó phải đạt các điều kiện như nói ở trên mới được hưởng án treo ngoài ra trong thời gian đó lại bị ấn định thời gian thử thách như là một biện pháp bảo đảm và nếu trong thời gian thử thách lại vi phạm thì nghiêm nhiên phải chấp hành hình phạt mới và cộng thêm hình phạt cũ và khi đó phải đi chấp hành hình phạt tù có thời hạn.

Luật sư bào chữa vụ án Cố ý gây thương tích

Luật sư hướng dẫn điều kiện hưởng án treo cho bị cáo

Các bài viết liên quan:

Điều kiện được hưởng án treo; Án treo theo Điều 65 Bộ luật Hình sự; Án treo theo quy định của Nghị quyết 02 năm 2018; Tòa án cho hưởng án treo.

CÔNG TY LUẬT DOANH GIA

Điện thoại: 0904.779997 – 098.112.9988

Địa chỉ: Số 72 Ngô Gia Tự, Đức Giang, Long Biên, Hà Nội

Website: www.luatdoanhgia.com; Email: luatdoanhgia@gmail.com