Khi nào thì được hưởng án treo

0
2794

Án treo được quy định tại Chương IX Bộ luật hình sự về các biện pháp miễn, giảm trách nhiệm hình sự, theo đó nếu xét thấy không cần phải chấp hành hình phạt tù thì tòa án cho hưởng án treo và ấn định thời gian thử thách

Quy định về án treo được thể hiện trong Bộ luật Hình sự và Nghị quyết hướng dẫn của Tòa án nhân dân Tối cao về các điều kiện để được hưởng án treo cũng như các nghĩa vụ chấp hành thời gian thử thách và các quy định liên quan khác đến tội phạm, tổng hợp hình phạt, các yếu tố về nhân thân, điều kiện phạm tội cũng như ý thức bản thân để quyết định cho hưởng án treo.

Điều kiện để hưởng án treo là điều kiện bắt buộc theo quy định của Luật, theo đó người được đề nghị án treo phải có những điều kiện nhất đinh như: Xử phạt tù có thời hạn không quá 3 năm hay 36 tháng; Điều kiện về nhân thất tốt, không tái phạm, không có tiền án; Điều kiện về một số loại tội phạm mà phạm phải; Và điều kiện cụ thể trong từng vụ án.

Án treo theo Điều 65 Bộ luật hình sự là quy định tại Điều 65 Bộ luật Hình sự chương về miễn, giảm hình phạt, cụ thể Điều 65 Bộ luật Hình sự quy định như sau: “Khi xử phạt tù không quá 03 năm, căn cứ vào nhân thân của người phạm tội và các tình tiết giảm nhẹ, nếu xét thấy không cần phải bắt chấp hành hình phạt tù, thì Tòa án cho hưởng án treo và ấn định thời gian thử thách từ 01 năm đến 05 năm và thực hiện các nghĩa vụ trong thời gian thử thách theo quy định của Luật Thi hành án hình sự”. Như vậy, Bộ luật không nói rõ là trường hợp miễn, giảm hình phạt mà chỉ nói là thấy không cần thiết phải chấp hành hinh phạt tù.

Án treo theo Nghị quyết 02 năm 2018 của Tòa Tối cao thì án treo được hiểu là: “Án treo là biện pháp miễn chấp hành hình phạt tù có điều kiện, được Tòa án áp dụng đối với người phạm tội bị phạt tù không quá 03 năm, căn cứ vào nhân thân của người phạm tội và các tình tiết giảm nhẹ, xét thấy không cần bắt họ phải chấp hành hình phạt tù”. Với hướng dẫn tại Nghị quyết này thì Án treo đã xác định là Biện pháp miễn chấp hành hình phạt tù có điều kiện.

Tòa án cho hưởng án treo là khi Tòa án xét xử sẽ áp dụng việc miễn chấp hành hình phạt tù và cho bị cáo được hưởng án treo, theo đó ấn định thời gian thử thách cụ thể đối với bị cáo. Tòa án xét xử có thể là tòa án cấp sở thẩm thuộc Tòa án nhân dân các huyện, thị xã thuộc tỉnh, thành phố thuộc tỉnh hay quận thuộc thành phố trực thuộc trung ương hoặc tòa án nhân dân cấp tỉnh, tòa án nhân dân thành phố trực thuộc trung ương nhưng cũng có thể là Tòa án nhân dân cấp cao khi xét xử phúc thẩm vụ án theo thẩm quyền, do đó án treo có thể được tòa áp dụng kể cả là xét xử sơ thẩm hay xét xử phúc thẩm.

Với các luật sư có nhiều kinh nghiệm trong việc đấu tranh, bảo vệ và đề nghị cho bị cáo được hưởng Án treo, Luật Doanh Gia cử các luật sư tham gia phiên tòa sơ thẩm, phúc thẩm để bào chữa cho các bị cáo khi có điều kiện được hưởng án treo.

Luật sư bào chữa vụ án Cố ý gây thương tích

Luật sư hướng dẫn điều kiện hưởng án treo cho bị cáo

Các bài viết liên quan:

Quy định về án treo; Điều kiện được hưởng án treo; Án treo theo Điều 65 Bộ luật Hình sự; Án treo theo quy định của Nghị quyết 02 năm 2018; Tòa án cho hưởng án treo.

CÔNG TY LUẬT DOANH GIA

Điện thoại: 0904.779997 – 098.112.9988

Địa chỉ: Số 72 Ngô Gia Tự, Đức Giang, Long Biên, Hà Nội

Website: www.luatdoanhgia.com; Email: luatdoanhgia@gmail.com