Khoản 2 Điều 251 tội mua bán trái phép chất ma túy

0
3342

Tội mua bán trái phép chất ma túy được quy định tại Khoản 2 Điều 251 Bộ luật hình sự là tội rất nghiêm trọng, khung cao nhất của tội phạm này là đên 15 năm tù và khung thấp nhất cũng là đến 07 năm tù. Điều luật này chỉ quy định một loại hình phạt duy nhất là phạt tù có thời hạn.

Khoản 2 Điều 251 Bộ luật Hình sự quy định về việc mua bán trái phép chất ma túy như sau:

– Có tổ chức, đây là việc có sự sắp xếp phân công công việc nhất định, có sự điều hành và xác định phạm tội có đồng phạm;

– Phạm tội 02 lần trở lên; có nghĩa là đã từ 02 lần mua bán trái phép chất ma túy trở lên mà lần nào cũng cấu thành tội phạm mua bán trái phép chất ma túy;

– Mua bán với 02 người trở lên; đây cũng được xác định là hành vi mua bán một lần nhưng từ 02 người trở lên khác hẳn với việc phạm tội từ 02 lần trở lên;

– Lợi dụng chức vụ, quyền hạn; đây là thuộc trường hợp người có chức vụ, quyền hạn và đã lợi dụng chức vụ quyền hạn của mình để thực hiện việc mua bán trái phép chất ma túy;

– Lợi dụng danh nghĩa cơ quan, tổ chức;

– Sử dụng người dưới 16 tuổi vào việc phạm tội hoặc bán ma túy cho người dưới 16 tuổi;

– Nhựa thuốc phiện, nhựa cần sa hoặc cao côca có khối lượng từ 500 gam đến dưới 01 kilôgam;

– Hêrôin, côcain, Methamphetamine, Amphetamine, MDMA có khối lượng từ 05 gam đến dưới 30 gam;

– Lá, rễ, thân, cành, hoa, quả cây cần sa hoặc lá cây côca có khối lượng từ 10 kilôgam đến dưới 25 kilôgam;

– Quả thuốc phiện khô có khối lượng từ 50 kilôgam đến dưới 200 kilôgam;

– Quả thuốc phiện tươi có khối lượng từ 10 kilôgam đến dưới 50 kilôgam;

– Các chất ma túy khác ở thể rắn có khối lượng từ 20 gam đến dưới 100 gam;

– Các chất ma túy khác ở thể lỏng có thể tích từ 100 mililít đến dưới 250 mililít;

– Có 02 chất ma túy trở lên mà tổng số lượng của các chất đó tương đương với số lượng chất ma túy quy định tại một trong các điểm từ điểm nêu trên;

– Tái phạm nguy hiểm.

Khi nào vi phạm vào khoản 2 Điều 251 Bộ luật Hình sự? khi vi phạm vào một trong 18 điểm trên sẽ bị khởi tố, truy tố và đưa ra xét xử vào khoản 2 Điều 251 Bộ luật Hình sự, trong đó đáng chú ý có nhiều điều khoản không liên quan đến lượng ma túy như: Tái phạm nguy hiểm, phạm tội có tổ chức, lợi dụng chức vụ quyền hạn, phạm tội 02 lần hay sử dụng người dưới 16 tuổi…

Thuê luật sư bào chữa

Luật sư bào chữa vụ án ma túy

CÔNG TY LUẬT DOANH GIA

Điện thoại: 0904.779997 – 098.112.9988

Địa chỉ: Số 72 Ngô Gia Tự, Đức Giang, Long Biên, Hà Nội

Website: www.luatdoanhgia.com; Email: luatdoanhgia@gmail.com