Tội mua bán trái phép chất ma túy

0
1856

Tội mua bán trái phép chất ma túy là hành vi bán chất ma túy trái phép cho người khác bao gồm cả việc bán hộ chất ma túy cho người khác để hưởng tiền công hay việc bán hộ chất ma túy hoặc việc mua hộ hay mua hưởng tiền công, trao đổi, thanh toán và các hình thức mua bán khác

Tội mua bán trái phép chất ma túy quy định tại Điều 251 Bộ luật Hình sự với 05 khung hình phạt hay còn gọi là các khoản:

  • Khoản 1 quy định khung hình phạt từ 2 năm đến 7 năm tù
  • Khoản 2 quy định khung hình phạt từ 07 năm đến 15 năm tù
  • Khoản 3 quy định khung hình phạt từ 15 đến 20 năm tù
  • Khoản 4 quy định khung hình phạt từ 20 năm tù chung thân hoặc tử hình
  • Khoản 5 quy định hình phạt bổ sung là hình phạt tiền hoặc cấm làm công việc nhất định trong một thời gian.

Các yếu tố cấu thành tội phạm gồm:

  • Về mặt khách quan là bán trái phép chất ma túy cho người khác, hoặc mua trái phép chất ma túy cho người khác có khi là xin chất ma túy để bán trái phép..
  • Về chủ quan là tội phạm thực hiện với lỗi cố ý

Ai có thể phạm tội này?  Người nào sẽ vi phạm đó là bất kỳ người nào có năng lực trách nhiệm hình sự, trong trường hợp đồng phạm thì dù chỉ là giúp sức, xúi giục, tổ chức… cũng đều xác định là mua bán trái phép chất ma túy.

Thuê luật sư bào chữa:

Luật sư bào chữa vụ án ma túy

Các bài viết liên quan:

Tội Tàng trữ trái phép chất ma túy;

Tội Vận chuyển trái phép chất ma túy;

Tội Sử dụng trái phép chất ma túy;

Tội Sản xuất trái phép chất ma túy;

Tòa án xử lý các tội về ma túy;

CÔNG TY LUẬT DOANH GIA

Điện thoại: 0904.779997 – 098.112.9988

Địa chỉ: Số 72 Ngô Gia Tự, Đức Giang, Long Biên, Hà Nội

Website: www.luatdoanhgia.com; Email: luatdoanhgia@gmail.com