Khi ly hôn tòa án giao con cho vợ hay chồng

0
1028

Khi ly hôn tòa án sẽ giao con cho vợ hay cho chồng trực tiếp nuôi dưỡng con, vợ và chồng mỗi người được nuôi tối đa bao nhiêu con chung khi ly hôn và nhiều câu hỏi khác cần phải được giải đáp theo quy định của pháp luật.

Khi vợ chồng có tranh chấp với nhau về quyền nuôi con thì Tòa án sẽ căn cứ vào từng tình huống cụ thể mà giải quyết như sau:

Đối với con dưới 36 tháng tuổi được giao cho mẹ trực tiếp nuôi, trừ trường hợp người mẹ không đủ điều kiện để trực tiếp trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con hoặc cha mẹ có thỏa thuận khác phù hợp với lợi ích của con. Như vậy, về cơ bản con từ 3 năm tuổi trở xuống người mẹ có quyền nuôi con. Quyền của người mẹ dược thực hiện khi người mẹ có thể thỏa thuận với người cha. Quyền của người mẹ chỉ không được thực h iện khi có căn cứ chứng minh người mẹ không dủ điều kiện trực tiếp trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con.

Đối với con từ đủ 36 tháng (3 năm) đến khi con 7 tuổi, tùy vào các điều kiện cụ thể của vợ và chồng mà tòa án sẽ xem xét giao con cho ai trực tiếp nuôi dưỡng, chăm sóc sau khi ly hôn, trường hợp này tòa án cũng phải xem vợ chồng có bao nhiêu người con chung, giữa vợ và chồng có con riêng hay không để quyết định việc giao con chung cho ai nuôi để phát triển mọi mặt của con.

Khi ly hôn vợ, chồng thỏa thuận về người trực tiếp nuôi con, nghĩa vụ, quyền của mỗi bên sau khi ly hôn đối với con; trường hợp không thỏa thuận được thì Tòa án quyết định giao con cho một bên trực tiếp nuôi căn cứ vào quyền lợi về mọi mặt của con; nếu con từ đủ 07 tuổi trở lên thì phải xem xét nguyện vọng của con xem sau khi ly hôn con muốn ở với vợ hay chồng.

Sau khi ly hôn, cha mẹ vẫn có quyền, nghĩa vụ trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con chưa thành niên, con đã thành niên mất năng lực hành vi dân sự hoặc không có khả năng lao động và không có tài sản để tự nuôi mình theo quy định của Luật Hôn nhân và Gia đình, Bộ luật dân sự và các luật khác có liên quan.

Luật sư hướng dẫn các thủ tục về Ly hôn

CÔNG TY LUẬT DOANH GIA

Điện thoại: 0904.779997 – 090.474.9996

Địa chỉ: Số 72 Ngô Gia Tự, Đức Giang, Long Biên, Hà Nội

Website: www.luatdoanhgia.com; Email: luatdoanhgia@gmail.com