Bồi thường bao nhiêu thì đúng

0
764

Bị hại thường thắc mắc và không biết đưa ra mức bồi thường bao nhiêu là đúng và bị can, bị cáo hay người nhà của họ cũng không biết phải đưa ra mức bồi thường bao nhiêu là đúng. Bài viết dưới đây có thể giúp bạn đọc có cái nhìn rõ hơn.

Bồi thường thiệt hại nói ở đây là bồi thường không nằm trong các hợp đồng, giao dịch, nghĩa là có hành vi vi phạm dẫn đến phải bồi thường thiệt hại cho người bị thiệt hại. Pháp luật gọi là Bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng.

Với trường trường Bồi thường sức khoẻ bị xâm phạm thì căn cứ Bộ luật Dân sự gồm:

  1. Chi phí hợp lý cho việc cứu chữa, bồi dưỡng, phục hồi sức khỏe và chức năng bị mất, bị giảm sút của người bị thiệt hại;

2.Thu nhập thực tế bị mất hoặc bị giảm sút của người bị thiệt hại; nếu thu nhập thực tế của người bị thiệt hại không ổn định và không thể xác định được thì áp dụng mức thu nhập trung bình của lao động cùng loại;

  1. Chi phí hợp lý và phần thu nhập thực tế bị mất của người chăm sóc người bị thiệt hại trong thời gian điều trị; nếu người bị thiệt hại mất khả năng lao động và cần phải có người thường xuyên chăm sóc thì thiệt hại bao gồm cả chi phí hợp lý cho việc chăm sóc người bị thiệt hại;
  2. Thiệt hại khác do luật quy định.

Chi tiết về chi phí cụ thể được hướng dẫn thêm tại Nghị quyết số 02/2022 của Hội đồng thảm phán Toà án nhân dân tối cao như:

– Chi phí hợp lý cho việc cứu chữa, bồi dưỡng, phục hồi sức khỏe và chức năng bị mất, bị giảm sút của người bị thiệt hại bao gồm:

+ Chi phí khám bệnh, chữa bệnh theo quy định của pháp luật về khám bệnh, chữa bệnh cho người bị thiệt hại; thuê phương tiện đưa người bị thiệt hại đến cơ sở khám chữa bệnh và trở về nơi ở;

+ Chi phí bồi dưỡng sức khỏe cho người bị thiệt hại được xác định là 01 ngày lương tối thiểu vùng tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh cho 01 ngày khám bệnh, chữa bệnh theo số ngày trong hồ sơ bệnh án;

+ Chi phí phục hồi sức khỏe và chức năng bị mất, bị giảm sút là các chi phí cho việc phục hồi, hỗ trợ, thay thế một phần chức năng của cơ thể bị mất hoặc bị giảm sút của người bị thiệt hại.

– Thu nhập thực tế bị mất hoặc bị giảm sút của người bị thiệt hại được xác định như sau:

+ Trường hợp người bị thiệt hại có thu nhập ổn định từ tiền lương, tiền công thì được xác định theo mức tiền lương, tiền công của người bị thiệt hại trong khoảng thời gian tiền lương, tiền công bị mất hoặc bị giảm sút;

+ Trường hợp người bị thiệt hại có thu nhập không ổn định từ tiền lương, tiền công được xác định căn cứ vào mức tiền lương, tiền công trung bình của 03 tháng liền kề trước thời điểm thiệt hại xảy ra. 

Trường hợp không xác định được 03 tháng lương liền kề trước thời điểm thiệt hại xảy ra thì căn cứ vào thu nhập trung bình của lao động cùng loại tại địa phương trong khoảng thời gian thu nhập thực tế bị mất hoặc bị giảm sút. 

Nếu không xác định được thu nhập trung bình của lao động cùng loại tại địa phương thì thu nhập thực tế bị mất hoặc bị giảm sút được bồi thường là 01 ngày lương tối thiểu vùng tại nơi người bị thiệt hại cư trú cho 01 ngày bị thiệt hại.

Ngày lương tối thiểu vùng được xác định là 01 tháng lương tối thiểu vùng do Nhà nước quy định chia cho 26 ngày.

Chi phí thu nhập thực tế bị giảm sút được hướng dẫn như sau:

+ Chi phí hợp lý cho người chăm sóc người bị thiệt hại trong thời gian điều trị bao gồm: tiền tàu, xe đi lại, tiền thuê nhà trọ theo giá trung bình ở địa phương nơi người bị thiệt hại điều trị (nếu có);

+ Thu nhập thực tế bị mất của người chăm sóc người bị thiệt hại trong thời gian điều trị

+ Trường hợp người bị thiệt hại mất khả năng lao động và phải có người thường xuyên chăm sóc thì chi phí hợp lý cho việc chăm sóc người bị thiệt hại được xác định là 01 ngày lương tối thiểu vùng tại nơi người bị thiệt hại cư trú cho 01 ngày chăm sóc người bị thiệt hại.

Nếu tính mạng bị xâm pham thì sẽ bồi thường các hạng mục sau:

1.Thiệt hại do sức khỏe bị xâm phạm theo quy định

  1. Chi phí hợp lý cho việc mai táng;

3.Tiền cấp dưỡng cho những người mà người bị thiệt hại có nghĩa vụ cấp dưỡng;

4.Thiệt hại khác do luật quy định.

Như vậy, căn cứ vào quy định này thì người bị hại và người gây ra thiệt hại có thể xác định được cơ bản mức và số tiền cụ thể để thống nhất mức bồi thường, việc thống nhất mức bồi thường và đồng ý bồi thường sẽ làm vụ án được giải quyết nhanh, gọn và giảm các tiêu cực cho xã hội.

Luật sư bào chữa các vụ án hình sự;

Luật sư bào chữa vụ án Cố ý gây thương tích

CÔNG TY LUẬT DOANH GIA

Địa chỉ: Số 72 Ngô Gia Tự, Đức Giang, Long Biên, Hà Nội; Đt: 0904.779997

Website: www.luatdoanhgia.com; Email: luatdoanhgia@gmail.com