Tội lợi dụng quyền tự do dân chủ Điều 331 Bộ luật Hình sự

0
12418

Tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ được quy định tại Điều 331 Bộ luật Hình sự, trước đây tội này được quy định tại Điều 258, nhưng kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2018 thì tội này được quy định tại Điều 331 Bộ luật Hình sự.

Quy định tại Điều 331 Bộ luật Hình sự như sau:

Điều 331. Tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân

  1. Người nào lợi dụng các quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do tín ngưỡng, tôn giáo, tự do hội họp, lập hội và các quyền tự do dân chủ khác xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, thì bị phạt cảnh cáo, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm.
  2. Phạm tội gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm”

Về quy định chung và hình phạt vẫn như quy định tại Điều 258 Bộ luật Hình sự với mức cao nhất của khung hình phạt là tù có thời hạn đến 7 năm tù. Bộ luật hình sự mới không có sự thay đổi về điều luật này, tuy nhiên việc giữ nguyên điều luật này là cần thiết bởi lẽ trong thời đại bùng nổ thông tin với việc tự do báo chí trên các trang mạng xã hội như Face book, Zalo… là hết sức cần thiết và phù hơp với việc phòng ngừa các vi phạm, tạo môi trường lành mạnh

Về lỗi của người phạm tội là lỗi cố ý, người phạm tội là người đủ năng lực và chịu trách nhiệm hình sự, hành vi đã xâm hại đến các lơi ích hợp pháp của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức (bao gồm tất cả các tổ chức, kể cả tổ chức kinh tế, doanh nghiệp..), quyền lợi ích hợp pháp của cá nhân, của công dân là các quyền mà được pháp luật bảo hộ.

Thuê luật sư bào chữa

CÔNG TY LUẬT DOANH GIA

Điện thoại: 0904.779997 – 098.112.9988

Địa chỉ: Số 72 Ngô Gia Tự, Đức Giang, Long Biên, Hà Nội

Website: www.luatdoanhgia.com; Email: luatdoanhgia@gmail.com