Tội lợi dụng quyền tự do dân chủ Điều 258 Bộ luật Hình sự

0
3686

Tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ được quy định tại Điều 258 Bộ luật Hình sự năm 1999, tội này quy định về hành vi phạm tội và hình phạt cụ thể cho hành vi phạm tội

Về nội dung quy định của Điều luật

Điều 258. Tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân

  1. Người nào lợi dụng các quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do tín ngưỡng, tôn giáo, tự do hội họp, lập hội và các quyền tự do dân chủ khác xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân, thì bị phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba năm.
  2. Phạm tội trong trường hợp nghiêm trọng thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm”.

Về hình phạt của Tội lợi dụng quyền tự do dân chủ Điều 258 Bộ luật Hình sự sẽ có 03 mức hình phạt chính được áp dụng như sau:

Mức 1: Là phạt cảnh cáo, đây là hình phạt được quy định tại Điều 29 Bộ luật Hình sự “Cảnh cáo được áp dụng đối với người phạm tội ít nghiêm trọng và có nhiều tình tiết giảm nhẹ, nhưng chưa đến mức miễn hình phạt”.

Mức 2: Là phạt cải tạo không giam giữ được quy định tại Điều 31 của Bộ luật Hình sự “ Cải tạo không giam giữ được áp dụng từ sáu tháng đến ba năm đối với người phạm tội ít nghiêm trọng hoặc phạm tội nghiêm trọng do Bộ luật Hình sự quy định mà đang có nơi làm việc ổn định hoặc có nơi thường trú rõ ràng, nếu xét thấy không cần thiết phải cách ly người phạm tội khỏi xã hội”

Mức 3: Là phạt tù có thời hạn, hình phạt này được quy định tại Điều 33 Bộ luật Hình sự “Tù có thời hạn là việc buộc người bị kết án phải chấp hành hình phạt tại trại giam trong một thời hạn nhất định. Tù có thời hạn đối với người phạm một tội có mức tối thiểu là ba tháng, mức tối đa là hai mươi năm. Thời gian tạm giữ, tạm giam được trừ vào thời hạn chấp hành hình phạt tù, cứ một ngày tạm giữ, tạm giam bằng một ngày tù”

Khung hình phạt cho tội “Lợi dụng quyền tự do dân chủ tại Điều 258” là có 02 khung hình phạt:

Mức cao nhất của khung hình phạt đối với khoản 1 Điều 258 là tù có thời hạn từ 06 tháng đến 3 năm;

Mức cao nhất của khung hinh phạt đối với khoản 2 Điều 258 là tù có thời hạn từ 2 năm đến 7 năm.

Như vậy, tội phạm này sẽ thuộc nhóm tội nghiêm trọng với mức cao nhất của khung hình phạt là đến 7 năm tù.

Thuê luật sư bào chữa

CÔNG TY LUẬT DOANH GIA

Điện thoại: 0904.779997 – 098.112.9988

Địa chỉ: Số 72 Ngô Gia Tự, Đức Giang, Long Biên, Hà Nội

Website: www.luatdoanhgia.com; Email: luatdoanhgia@gmail.com