Tội lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm quyền lợi ích hợp pháp

0
1499

Tội lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích hợp pháp của Nhà nước, quyền, lợi ích hợ pháp của tổ chức, công dân được quy định trong Bộ luật Hình sự trước đây tại Điều 258 và hiện nay tại Điều 331 Bộ luật Hình sự

Tội lợi dụng quyền tự do dân chủ được hiểu là hành vi lợi dụng các quyền về tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do tín ngưỡng, tự do tôn giáo, hội họp, lập hội và các quyền tự do khác để xâm phạm đến các lợi ích về kinh tế, chính trị của Nhà nước, các quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân hay công dân.

Các dấu hiệu của hành vi phạm tội như sau:

– Hành vi lợi dụng quyền tự do dân chủ được thể hiện qua việc sử dụng cac quyền đó để tiến hành xâm hại đến lợi ích Nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân

– Lợi ích gồm các lợi ích về chính trị, kinh tế và các lợi ích khác;

– Quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, công dân là các quyền lợi hợp pháp về chính trị, kinh tế, dân sự, quyền tài sản, quyền tự do kinh doanh, quyền thừa kế và các quyền khác… các quyền này được pháp luật thừa nhận và bảo hộ

Các quyền về tự do dân chủ của công dân gồm:

– Quyền tự do ngôn luận phát biểu, bày tỏ ý kiến cá nhân;

– Quyền tự do báo chí, viết bài đưa tin, quyền đưa tin trên các mạng xã hội;

– Quyền tự do tín ngưỡng, quyền theo hoặc không theo tôn giáo nào đó;

– Quyền tự do hội họp, lập hội, quyền tham gia bầu cử, ứng cử…

Như vậy, cần phải nắm rõ các quy định của Điều luật này để không phạm phải, nhất là trong thời kỳ bùng nổ thông tin và tự do tham gia các mạng xã hội.

Thuê luật sư bào chữa

CÔNG TY LUẬT DOANH GIA

Điện thoại: 0904.779997 – 098.112.9988

Địa chỉ: Số 72 Ngô Gia Tự, Đức Giang, Long Biên, Hà Nội

Website: www.luatdoanhgia.com; Email: luatdoanhgia@gmail.com