Khi nào bị thu hồi sổ đỏ

0
1299

Chì đỏ, hồng sổ hay Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và Quyền sử dụng đất ở hay Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất thu hồi khi có phạm vi Luật Đất đai

Tại Điều 106 Luật Đất đai quy định về việc thu hồi Giấy chứng nhận (sổ đỏ) đã cấp khi có những điều khoản thuộc phạm vi 2, cụ thể, Nhà nước thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp trong các trường sau đây:

Thứ nhất: Nhà nước thu hồi toàn bộ diện tích đất trên giấy chứng nhận đã được cấp;

Thứ hai: Cấp độ nhận chứng chỉ cấp đổi;

Thứ ba: Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản liên kết với đất đăng ký biến động đai, tài sản gắn liền với đất mà phải cấp mới Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản other mount with earth;

Thứ tư: Cấp giấy chứng nhận không đúng thẩm quyền, không đúng đối tượng sử dụng đất, không đúng diện tích đất, không đủ điều kiện được cấp, không đúng mục tiêu sử dụng đất hoặc thời hạn sử dụng đất hoặc nguồn gốc sử dụng theo quy định của pháp luật đất đai, trừ trường hợp người được cấp Giấy chứng nhận đó thực hiện chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất theo quy định của pháp luật đất đai.

Đối với tư vấn trường hợp: Việc thu hồi Giấy chứng nhận do cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất quy định tại Điều 105 của Luật Đất đai quyết định sau khi có sự kết hợp của cơ quan thanh tra cùng cấp, văn bản có hiệu lực của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc giải quyết tranh chấp đất đai.

Điều 105 Luật Đất đai quy định về Thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận cho từng cơ quan cụ thể và có thể là UBND cấp tỉnh ủy quyền cho Sở Tài nguyên và Môi trường và UBND cấp huyện.

Service sang window name đỏ nhà đất

CÔNG TY LUẬT DOANH GIA

Điện thoại: 0904.779997 – 090.474.9996

Địa chỉ: Số 72 Ngô Gia Tự, Đức Giang, Long Biên, Hà Nội

Trang web: www.luatdoanhgia.com ; Email: luatdoanhgia@gmail.com