Nộp đơn kiện lên Tòa án

0
802

Một trong những việc quan trọng nhất của việc khởi kiện đó là người khởi kiện, nguyên đơn phải nộp Đơn khởi kiện đến Tòa án và kèm theo hồ sơ khởi kiện. Theo quy định thì việc nộp đơn khởi kiện phải tuân thủ Bộ luật Tố tụng Dân sự

Tại Điều 190 Bộ luật Tố tụng Dân sự quy định về việc nộp và gửi đơn khởi kiện đến tòa án theo đó: Người khởi kiện gửi đơn khởi kiện kèm theo tài liệu, chứng cứ mà mình hiện có đến Tòa án có thẩm quyền giải quyết vụ án bằng các phương thức sau đây:

Cách thứ nhất: Nộp trực tiếp tại Tòa án; Đây là trường hợp người khởi kiện đến tận trụ sở Tòa án và các Tòa án đều bố trí bộ phận tiếp nhận đơn khởi kiện, có tòa án sẽ có lịch cụ thể là ngày nào nộp đơn khởi kiện.

Cách thứ hai: Gửi đến Tòa án theo đường dịch vụ bưu chính; Đây là trường hợp người khởi kiện sẽ gửi đơn kiện cùng hồ sơ khởi kiện đến Tòa án bằng con đường chuyển phát bưu chính, bưu điện hoặc dịch vụ chuyển phát.

Cách thứ ba: Gửi trực tuyến bằng hình thức điện tử qua Cổng thông tin điện tử của Tòa án (nếu có). Trong trường hợp Tòa án có Cổng thông tin điện tử và có mục nhận đơn khởi kiện thỉ người khởi kiện có thể scan hoặc chụp đơn khởi kiện cùng tài liệu khởi kiện và nộp theo phương thức này.

Dù gửi bằng cách nào đi chăng nữa thì cả 3 cách trên đều là cách hợp pháp mà Tòa án sẽ nhận được Đơn khởi kiện cùng hồ sơ khởi kiện của Nguyên đơn.

Luật sư bào chữa, hướng dẫn khởi kiện và bảo vệ quyền lợi

CÔNG TY LUẬT DOANH GIA

Điện thoại: 0904.779997 – 090.474.9996

Địa chỉ: Số 72 Ngô Gia Tự, Đức Giang, Long Biên, Hà Nội

Website: www.luatdoanhgia.com; Email: luatdoanhgia@gmail.com