Có phải ly thân sau mới được ly hôn

0
1133

Ly thân là trường hợp vợ chồng không sống chung cùng nhau hoặc có sống chung nhưng không có quan hệ vợ chồng với nhau nhưng chưa đến mức ly hôn. Ly thân cũng là một căn cứ để Tòa án xác định có quyết định cho vợ chồng được ly hôn với nhau hay không.

Có phải ly thân sau mới được lý hôn là câu hỏi mà nhiều người quan tâm, thực ra vấn đề ly thân không nằm trong khái niệm pháp lý, có nghĩa là không có định nghĩa thế nào là ly thân. Thực tế trong mỗi cuộc sống của từng gia đình cụ thể có cách cảm nhận khác nhau về việc ly thân, ví như có người ở cùng trong một nhà nhưng không có quan hệ tình cảm với nhau cũng được hiểu là ly thân, nhưng có người ở trong cùng một nhà nhưng không cùng nhau phát triển mà mỗi người đi theo một ngả cũng là ly thân, nhưng phổ biến hơn cả là họ tách rời nhau ra, mỗi người sống một nơi và chấm dứt nhiều quan hệ từ đời sống kinh tế đến đời sống tinh thần.

Không nhất thiết phải ly thân mới được ly hôn, ly thân và ly hôn là 2 chuyện hoàn toàn khác nhau, khi xét xử, hội đồng xét xử, tòa án sẽ xem xét đời sống chung của vợ chồng xem đã đến mức phải cho ly hôn hay chưa? Hai vợ chồng có mâu thuẫn nhiều không? việc giải quyết mâu thuẫn ấy như thế nào? Đời sống chung của gia đình có đạt được mục đích ấm no hạnh phúc hay không? nếu cứ kéo dài cuộc sống như vậy có ảnh hưởng đến mục đích xây dựng gia đình hay không? và đã ly thân chưa cũng là một căn cứ để tòa án quyết định có cho ly hôn hay không.

Ly thân cũng là một điều kiện quan trọng để xem xét cho ly hôn, thường các cặp vợ chồng đã ly thân với nhau thì phần lớn việc ly thân đã thể hiện rõ tình cảm không còn, đời sống chung không có, mục đích chung xây dựng gia đình không có, nếu cứ để kéo dài cuộc sống sẽ đầy đọa, đau khổ cho nhau, do đó khi xem xét để quyết định có cho vợ chồng ly hôn hay không, việc ly thân cũng là một căn cứ quan trọng mà Tòa án xem xét.

Luật sư hướng dẫn các thủ tục về Ly hôn

Dịch vụ ly hôn nhanh, phân chia tài sản và bảo vệ quyền nuôi con

CÔNG TY LUẬT DOANH GIA

Điện thoại: 098.112.9988 – 0904.779997

Địa chỉ: Số 72 Ngô Gia Tự, Đức Giang, Long Biên, Hà Nội

Website: www.luatdoanhgia.com; Email: luatdoanhgia@gmail.com