Điều kiện mở hộ kinh doanh cá thể ở Long Biên Hà Nội

0
1048

Theo quy định tại Điều 67 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 về Đăng ký doanh nghiệp thì khi mở hộ kinh doanh tại Long Biên, Hà Nội chủ hộ và các thành viên sáng lập hộ kinh doanh phải đáp ứng các điều kiện chung sau:

Điều kiện chung theo quy định của pháp luật:

– Công dân Việt Nam đủ 18 tuổi, có năng lực pháp luật và năng lực hành vi dân sự đầy đủ;

– Các hộ gia đình có quyền thành lập hộ kinh doanh và có nghĩa vụ đăng ký hộ kinh doanh theo quy định của pháp luật;

– Cá nhân, hộ gia đình – chỉ được đăng ký một hộ kinh doanh trong phạm vi toàn quốc.

-Cá nhân được quyền góp vốn, mua cổ phần trong doanh nghiệp với tư cách cá nhân.

– Cá nhân thành lập và tham gia góp vốn thành lập hộ kinh doanh không được đồng thời là chủ doanh nghiệp tư nhân, thành viên hợp danh của công ty hợp danh trừ trường hợp được sự nhất trí của các thành viên hợp danh còn lại.

Điều kiện cần phải nắm được khi mở hộ kinh doanh tại Long Biên, Hà Nội là chỉ được mở 01 hộ kinh doanh trên phạm vi toàn quốc, có nghĩa là tại thời điểm đang hoạt động hộ kinh doanh chủ hộ không đồng thời được làm chủ hộ kinh doanh khác, theo đó nếu đã từng làm hộ kinh doanh nhưng đã làm thủ tục đóng cửa hoạt động nay mở hộ kinh doanh mới thì vẫn đáp ứng đủ điều kiện.

Luật sư tư vấn pháp lý về Hộ kinh doanh

CÔNG TY LUẬT DOANH GIA

Điện thoại: 0904.779997 – 090.474.9996

Địa chỉ: Số 72 Ngô Gia Tự, Đức Giang, Long Biên, Hà Nội

Website: www.luatdoanhgia.com; Email: luatdoanhgia@gmail.com