Điều kiện về mở hộ kinh doanh theo luật

0
1010

Việc đặt ra điều kiện kinh doanh chỉ được quy định trong Luật, văn bản quy phạm pháp luật do Quốc hội ban hành, ngoài ra các văn bản hướng dẫn dưới luật cũng chỉ là hướng dẫn chi tiết các điều kiện.

Theo quy định tại Điều 67 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 về Đăng ký doanh nghiệp

– Công dân Việt Nam đủ 18 tuổi, có năng lực pháp luật và năng lực hành vi dân sự đầy đủ;

– Các hộ gia đình có quyền thành lập hộ kinh doanh và có nghĩa vụ đăng ký hộ kinh doanh theo quy định của pháp luật;

– Cá nhân, hộ gia đình – chỉ được đăng ký một hộ kinh doanh trong phạm vi toàn quốc.

-Cá nhân được quyền góp vốn, mua cổ phần trong doanh nghiệp với tư cách cá nhân.

– Cá nhân thành lập và tham gia góp vốn thành lập hộ kinh doanh không được đồng thời là chủ doanh nghiệp tư nhân, thành viên hợp danh của công ty hợp danh trừ trường hợp được sự nhất trí của các thành viên hợp danh còn lại.

– Trong phạm vi toàn quốc cá nhân chỉ được thành lập 1 Hộ kinh doanh

Luật Doanh nghiệp năm 2014 không có quy định về Hộ kinh doanh nhưng khi trao quyền cho Chính phủ ban hành hướng dẫn thì tại Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 về Đăng ký doanh nghiệp – Chính phủ đã quy định các điệu kiện.

Ngoài các điều kiện trên cơ quan quản lý nhà nước không được đặt thêm bất kỳ điều kiện nào về việc kinh doanh.

Luật sư tư vấn pháp lý về Hộ kinh doanh

CÔNG TY LUẬT DOANH GIA

Điện thoại: 0904.779997 – 090.474.9996

Địa chỉ: Số 72 Ngô Gia Tự, Đức Giang, Long Biên, Hà Nội

Website: www.luatdoanhgia.com; Email: luatdoanhgia@gmail.com