Điều kiện mở hộ kinh doanh ở Hai Bà Trưng Hà Nội

0
917

Trước khi tiến hành hoạt động kinh doanh người kinh doanh phải thực hiện việc mở hộ kinh doanh hay còn gọi là xin giấy phép hoặc có thể mua lại hộ kinh doanh của người khác

Tại Quận Hai Bà Trưng Hà Nội thì việc mở hộ kinh doanh vẫn phải đáp ứng các quy định cụ thể của pháp luật về hộ kinh doanh như:

– Công dân Việt Nam đủ 18 tuổi, có năng lực pháp luật và năng lực hành vi dân sự đầy đủ;

– Các hộ gia đình có quyền thành lập hộ kinh doanh và có nghĩa vụ đăng ký hộ kinh doanh theo quy định của pháp luật;

– Cá nhân, hộ gia đình – chỉ được đăng ký một hộ kinh doanh trong phạm vi toàn quốc.

-Cá nhân được quyền góp vốn, mua cổ phần trong doanh nghiệp với tư cách cá nhân.

– Cá nhân thành lập và tham gia góp vốn thành lập hộ kinh doanh không được đồng thời là chủ doanh nghiệp tư nhân, thành viên hợp danh của công ty hợp danh trừ trường hợp được sự nhất trí của các thành viên hợp danh còn lại.

Chủ hộ đứng tên trên hộ kinh doanh nếu đã từng kinh doanh nay muốn tiếp tục kinh doanh thì phải làm thủ tục chấm dứt hộ kinh doanh trước đây, hoàn thành các nghĩa vụ tài chính về thuế đối với cơ quan thuế sau đó mới tiến hành các hoạt động kinh doanh tiếp theo và trên phạm vi toàn quốc (cả nước Việt Nam) cá nhân chỉ được thành lập 1 Hộ kinh doanh nhưng vẫn được quyền góp vốn, mua cổ phần trong doanh nghiệp. Cá nhân không được đồng thời là chủ Doanh nghiệp tư nhân và có thể là thành viên hợp danh của Công ty hợp danh nếu được các thành viên hợp danh còn lại đồng ý.

Các điều kiện nêu trên đều được quy định cụ thể tại Luật Doanh Nghiệp năm 2014 và Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 về Đăng ký doanh nghiệp.

Luật sư tư vấn pháp lý về Hộ kinh doanh

CÔNG TY LUẬT DOANH GIA

Điện thoại: 0904.779997 – 090.474.9996

Địa chỉ: Số 72 Ngô Gia Tự, Đức Giang, Long Biên, Hà Nội

Website: www.luatdoanhgia.com; Email: luatdoanhgia@gmail.com