Tranh chấp thừa kế đất đai

0
1607

Tranh chấp thừa kế đất đai là một loại tranh chấp về thừa kế mà tài sản thừa kế để lại là đất đai, do những người thừa kế và có thể là thừa kế theo quy định của pháp luật hoặc thừa kế theo di chúc tranh chấp với nhau về việc thừa kế.

Tranh chấp thừa kế đất đai theo luật: Theo quy định của pháp luật thì thừa kế theo pháp luật được áp dụng khi: Không có di chúc; Di chúc không hợp pháp; Những người thừa kế theo di chúc chết trước hoặc chết cùng thời điểm với người lập di chúc; cơ quan, tổ chức được hưởng thừa kế theo di chúc không còn tồn tại vào thời điểm mở thừa kế; Những người được chỉ định làm người thừa kế theo di chúc mà không có quyền hưởng di sản hoặc từ chối nhận di sản.

Tranh chấp thừa kế đất đai theo di chúc: Người lập di chúc có quyền sau đây:

– Chỉ định người thừa kế; truất quyền hưởng di sản của người thừa kế;

– Phân định phần di sản cho từng người thừa kế;

– Dành một phần tài sản trong khối di sản để di tặng, thờ cúng;

– Giao nghĩa vụ cho người thừa kế;

– Chỉ định người giữ di chúc, người quản lý di sản, người phân chia di sản.

Hạn chế việc tranh chấp thừa kế đất đai: Để hạn chế việc tranh chấp tài sản đất đai thì việc lập di chúc phải đúng quy định từ hình thức của di chúc, nội dung của di chúc, các điều kiện có hiệu lực pháp luật của di chúc, làm chứng khi lập di chúc, chứng thực di chú hoặc công chứng di chúc. Ngoài ra cũng cần hiểu rõ về hàng thừa kế, quy định của hàng thừa kế và quy tắc về thừa kế theo pháp luật để các đồng thừa kế không tranh chấp nhau vê hàng thừa kế, diện thừa kế và kỷ phần thừa kế.

Giải quyết việc tranh chấp thừa kế đất đai: Tòa án sẽ là nơi giải quyết các tranh chấp về thừa kế nói chung và thừa kế về đất đai nói riêng. Các tranh chấp thừa kế rất phức tạp và đều là từ quan hệ huyết thống nên việc giải quyết thương ưu tiên việc hòa giải và xuyên suốt trong quá trình giải quyết việc thừa kế thì hòa giải luôn được ưu tiên áp dụng vì ngoài việc bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp thì việc hòa giải còn hạn chế mâu thuận trong quan hệ gia đình, huyết thống.

Giải quyết tranh chấp thừa kế, di chúc

CÔNG TY LUẬT DOANH GIA

Điện thoại: 0904.779997 – 090.474.9996

Địa chỉ: Số 72 Ngô Gia Tự, Đức Giang, Long Biên, Hà Nội

Website: www.luatdoanhgia.com; Email: luatdoanhgia@gmail.com