Quy tắc ứng xử không gian mạng

0
2691

Mới đây, Bộ Thông tin và truyền thông đã ban hành Bộ quy tắc ứng xử trên mạng xã hội, Bộ quy tắc này được ban hành kèm theo Quyết định số 847/-BTTTT ngày 17/06/2021 và được áp dụng có hiệu lực ngay từ khi ban hành.

Mục đích ban hành Bộ Quy tắc này nhằm kịp thời chấn chỉnh các hoạt động vi phạm trên mạng thông tin xã hội trong đó nổi cộm là các mạng xã hội trong thời gian vừa qua. Bộ quy tắc hướng tới tạo điều kiện lành mạnh mạng xã hội tại Việt Nam, đảm bảo quyền tự do cá nhân, quyền tự do kinh doanh, không phân biệt đối xử nhà cung cấp dịch vụ trong và ngoài nước, phù hợp với chuẩn mực, thông lệ và các điều ước quốc tế mà Việt Nam đã tham gia. Việc áp dụng các quy tắc ứng xử sẽ ngăn ngừa các hiện tượng vi phạm pháp luật là dấu hiệu của tội phạm hình sự.

Xem thêm: Các hành vi phạm tội hình sự phải xử lý

Các chuẩn mực về đạo đức, hành vi ứng xử trên mạng xã hội cũng được Bộ quy tắc đề cập tới, đồng thời việc giáo dục ý thức, thói quen tích cực trong việc sử dụng, ứng xử và các hành vi ứng xử của người dùng, tổ chức, cá nhân tên không gian mạng cũng được đề cấp để góp phần xay dựng an toàn mạng lưới không gian mạng và tạo môi trường lành mạnh trên không gian mạng tại nước ta.

Mục đích được đề cập trong bộ quy tắc bao gồm nhiều chủ thể sử dụng mạng xã hội như các cá nhân, tổ chức, người lao động, các cán bộ, công chức, viên chức và các nhà cung cấp dịch vụ mạng xã hội đang tồn tại cũng như hoạt động tại Việt Nam.

Một số quy tắc được đề cập như:

Các tổ chức, cá nhân, người sử dụng mạng xã hội phải tìm hiểu, tuân thủ các điều khoản hướng dẫn, sử dụng các nhà cung cấp dịch vụ mạng xã hội trước khi đăng ký, tham gia mạng xã hội.

Việc sử dụng các thông tin về họ, tên thật cá nhân, tên hiệu thật của tổ chức, cơ quan và đăng ký với nhà cung cấp dịch vụ để xác thực tên hiệu, địa chỉ trang mạng, đầu mối liên lạc khi tham gia, sử dụng mạng xã hội và cần thiết.

Việc chia sẻ thông tincó nguồn chính thống, đáng tin cậy; có các hành vi, ứng xử phù hợp với những giá trị đạo đức, văn hóa, truyền thống của dân tộc Việt Nam được đề cập để áp dụng.

Các việc cũng nên tránh như việc sử dụng từ ngữ gây thù hận, kích động bạo lực, phân biệt vùng miền, giới tính, tôn giáo; không đăng tải những nội dung vi phạm pháp luật, các thông tin xúc phạm danh dự, nhân phẩm, ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân; sử dụng ngôn ngữ phản cảm, vi phạm thuần phong mỹ tục; tung tin giả, tin sai sự thật; quảng cáo, kinh doanh dịch vụ trái phép… gây bức xúc trong dư luận xã hội, ảnh hưởng đến trật tự an toàn xã hội.

Nâng cao trách nhiệm bản thân khi các chủ thể cần phải thực hiện các biện pháp tự quản lý, bảo mật tài khoản mạng xã hội và nhanh chóng thông báo tới các cơ quan chức năng, nhà cung cấp dịch vụ khi tài khoản tổ chức, cá nhân bị mất quyền kiểm soát, bị giả mạo, lợi dụng vào mục đích không lành mạnh, ảnh hưởng đến an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội, ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Động viên, khuyến khích việc áp dụng và sử dụng các mạng xã hội để để tuyên truyền, quảng bá về đất nước, con người, văn hóa tốt đẹp của Việt Nam, chia sẻ thông tin tích cực, những tấm gương người tốt, việc tốt; vận động người thân trong gia đình, bạn bè, những người xung quanh tham gia giáo dục, bảo vệ trẻ em, trẻ vị thành niên sử dụng mạng xã hội một cách an toàn, lành mạnh. Bộ quy tắc sẽ góp phần hạn chế những vi phạm tuy chưa đến mức xử lý hình sự nhưng sẽ dẫn đến các tranh chấp về Bồi thường thiệt hại do hành vi vi phạm gây ra.

Xem thêm: Tranh chấp tại tòa án

Ứng xử trong việc phát hiện những vi phạm về không gian mạng, các can bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan nhà nước cũng cần thông báo tới cơ quan chủ quản để kịp thời có hướng xử lý, trả lời, giải quyết khi có những ý kiến, thông tin trái chiều, thông tin vi phạm pháp luật có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, lĩnh vực quản lý của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.

Các cơ quan, tổ chức căn cứ vào các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành và Bộ Quy tắc để triển khai thực hiện;

Tuyên truyền, phổ biến nội dung của Bộ Quy tắc phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và đặc thù của cơ quan, tổ chức mình, trong đó chú trọng đến việc bảo đảm an toàn, lành mạnh khi sử dụng mạng xã hội.

Bộ Quy tắc được ban hành kịp thời nhất trong bối cảnh một số vụ việc người dùng có sử dụng những ngôn từ không được đúng chuẩn mực đáo đức ứng xử, do đó Bộ Quý tắc sẽ nhắm tạo điều kiện lành mạnh mạng xã hội tại Việt Nam, đảm bảo quyền tự do cá nhân, quyền tự do kinh doanh, xây dựng chuẩn mực đạo đức về hành vi ứng xử trên mạng xã hội, giáo dục ý thức, tạo thói quen tích cực trong các hành vi ứng xử của người dùng trên mạng xã hội, góp phần xây dựng mạng an toàn, lành mạnh trước những phát triển vượt bậc của công nghệ thông tin.

Lưu ý: Quyền của doanh nghiệp, Công ty theo Luật mới

CÔNG TY LUẬT DOANH GIA

Địa chỉ: Số 72 Ngô Gia Tự, Đức Giang, Long Biên, Hà Nội

Điện thoại: 0904.779997; Email: luatdoanhgia@gmail.com;  

Website: www.luatdoanhgia.com;          www.luatdoanhgia.vn