Mẫu Hồ sơ về mở Công ty, Hộ kinh doanh năm 2021

0
840

Mẫu Hồ sơ về mở Công ty, Hộ kinh doanh năm 2021

Để áp dụng và thống nhất các biểu mẫu khi thành lập hay mở các Công ty Cổ phần, Công ty TNHH, Doanh nghiệp tư nhân, Công ty Hợp danh và Hộ kinh doanh theo tinh thần của Luật Doanh nghiệp và Nghị định số 01/2021/NĐ-CP. Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Thông tư số 01 về Hệ thống các biểu mẫu sau:

Thứ nhất: Các biểu mẫu liên quan đến Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp gồm 10 mẫu:

1 Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp tư nhân
2 Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp công ty TNHH một thành viên
3 Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp công ty TNHH hai thành viên trở lên
4 Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần
5 Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp công ty hợp danh
6 Danh sách thành viên công ty TNHH hai thành viên trở lên
7 Danh sách cổ đông sáng lập công ty cổ phần
8 Danh sách cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài
9 Danh sách thành viên công ty hợp danh
10 Danh sách người đại diện theo pháp luật/người đại diện theo ủy quyền

Thứ hai: Các biểu mẫu về thông báo thay đổi, gồm 28 biểu mẫu:

1 Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp
2 Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật
3 Thông báo thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân
4 Thông báo thay đổi chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên
5 Thông báo về việc bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp
6 Thông báo về việc cho thuê doanh nghiệp tư nhân
7 Thông báo về việc đăng ký hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh
8 Thông báo về việc lập chi nhánh/văn phòng đại diện ở nước ngoài
9

Thông báo về việc thay đổi nội dung đăng ký hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh

10 Giấy đề nghị hiệu đính thông tin trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp/Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện/Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh/Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh
11 Thông báo về việc phản hồi kết quả rà soát thông tin đăng ký doanh nghiệp, tình trạng pháp lý doanh nghiệp
12 Giấy đề nghị hiệu đính thông tin đăng ký doanh nghiệp do chuyển đổi dữ liệu vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp
13 Giấy đề nghị cấp đổi sang Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đối với doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế
14 Giấy đề nghị bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp đối với doanh nghiệp hoạt động theo Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư (đồng thời là Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh) hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương
15 Giấy đề nghị bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký hoạt động đối với chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh hoạt động theo Giấy phép đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đầu tư (đồng thời là Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh) hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện do Cơ quan đăng ký đầu tư cấp
15 Giấy đề nghị bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp đối với doanh nghiệp hoạt động theo Giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán
17 Giấy đề nghị bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký hoạt động đối với chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp hoạt động theo Giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán/Chi nhánh công ty chứng khoán nước ngoài/công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam
18 Giấy đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy xác nhận thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp/Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện/Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh/Giấy xác nhận thay đổi nội dung đăng ký hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh
19 Thông báo về việc tạm ngừng kinh doanh/tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo của doanh nghiệp/chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh
20 Thông báo về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh
21 Thông báo về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện ở nước ngoài
22 Thông báo về việc giải thể doanh nghiệp
23 Thông báo về việc hủy bỏ Nghị quyết/Quyết định giải thể doanh nghiệp
24 Giấy đề nghị công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp
25 Giấy đề nghị dừng thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp
26 Cam kết thực hiện mục tiêu xã hội, môi trường
27 Thông báo thay đổi nội dung cam kết thực hiện mục tiêu xã hội, môi trường
28

Thông báo chấm dứt cam kết thực hiện mục tiêu xã hội, môi trường

Thứ ba: Các biểu mẫu áp dụng cho Hộ kinh doanh cá thể, gồm 6 biểu mẫu:

1 Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh
2 Thông báo về việc thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh
3 Thông báo thay đổi chủ hộ kinh doanh
4

Thông báo về việc tạm ngừng kinh doanh/tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo của hộ kinh doanh

5 Thông báo về việc chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh
6 Giấy đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh

Quý khách hàng có thể liên hệ Luật Doanh Gia (72 Ngô Gia Tự, Long Biên, Hà Nội) để được cung cấp các thông tin về hồ sơ và trình tự mở Công ty cũng như Hộ kinh doanh.

Tư vấn pháp luật về Công ty

CÔNG TY LUẬT DOANH GIA

Điện thoại: 0904.779997 – 090.474.9996

Địa chỉ: Số 72 Ngô Gia Tự, Đức Giang, Long Biên, Hà Nội

Website: www.luatdoanhgia.com; www.luatdoanhgia.vn; Email: luatdoanhgia@gmail.com