Lãi suất vay tiền quy định thế nào trong BLDS 2005

0
2995

Lãi suất vay tiền là một trong những điều khoản được xác định trong hợp đồng vay tiền giữa các bên, theo đó các bên có thể thỏa thuận lãi suất vay hoặc không có lãi suất

Lãi suất vay theo quy định tại Bộ luật Dân sự năm 2005 là:

– Lãi suất vay do các bên thoả thuận nhưng không được vượt quá 150% của lãi suất cơ bản do Ngân hàng Nhà nước công bố đối với loại cho vay tương ứng. Điều này thể hiện rõ là lãi suất cơ bản không phải là lãi suất mà ngân hàng thương mại cho vay áp dụng

– Trong trường hợp các bên có thoả thuận về việc trả lãi, nhưng không xác định rõ lãi suất hoặc có tranh chấp về lãi suất thì áp dụng lãi suất cơ bản do Ngân hàng Nhà nước công bố tương ứng với thời hạn vay tại thời điểm trả nợ. Điều này thể hiện là các bên có thỏa thuận về lãi nhưng không thỏa thuận chính xác tỷ lệ lãi nên sẽ áp dụng lãi suất cơ bản của Ngân hàng Nhà nước. Nếu là vay không kỳ hạn thì lãi khác và vay có kỳ hạn lại lại khác.

Việc áp dụng lãi suất cụ thể thế nào?

– Trong trường hợp vay không có lãi mà khi đến hạn bên vay không trả nợ hoặc trả không đầy đủ thì bên vay phải trả lãi đối với khoản nợ chậm trả theo lãi suất cơ bản do Ngân hàng Nhà nước công bố tương ứng với thời hạn chậm trả tại thời điểm trả nợ, nếu có thoả thuận. Như vậy, khi vay không có lãi mà đến hạn trả hoặc trả không đủ thì tính lãi suất cơ quản với khoản chậm trả nếu có thỏa thuận, nếu không thỏa thuận thì không phải trả

– Trong trường hợp vay có lãi mà khi đến hạn bên vay không trả hoặc trả không đầy đủ thì bên vay phải trả lãi trên nợ gốc và lãi nợ quá hạn theo lãi suất cơ bản do Ngân hàng Nhà nước công bố tương ứng với thời hạn vay tại thời điểm trả nợ. Như vậy, nếu có thỏa thuận lãi vay nhưng không trả hoặc trả không đủ thì phải chịu lãi trên nợ gốc (lãi này do thỏa thuận và không quá 150% lãi suất cơ bản do Ngân hàng Nhà nước công bố) và lãi nợ quá hạn theo lãi suất ngân hàng nhà nước tương ứng với từng khoản vay.

Dịch vụ thu hồi xử lý nợ

CÔNG TY LUẬT DOANH GIA

Điện thoại: 0904.779997 – 098.112.9988

Địa chỉ: Số 72 Ngô Gia Tự, Đức Giang, Long Biên, Hà Nội

Website: www.luatdoanhgia.com; Email: luatdoanhgia@gmail.com