Khi nào thì được thừa kế theo luật

0
1796

Thừa kế tài sản luôn là quan hệ rất phức tạp và rất nhạy cảm, di sản để lại thường là nhà đất và các khoản tiền tiết kiệm nên nó có giá trị lớn, chính vì vậy cần nắm rõ khi nào thì được thừa kế theo pháp luật.

Theo quy định tại Điều 650 Bộ luật Dân sự thì những trường hợp dưới đây sẽ được thừa kế theo pháp luật.

Thứ nhất: Không có Di chúc, khi người có di sản chết và để lại khối di sản mà không có di chúc, nghĩa là khi còn sống họ không định đoạt di sản của mình bằng cách lập Di chúc thì Di sản được để lại sẽ được thừa kế theo pháp luật cho những người thừa kế.

Thứ hai: Có Di chúc nhưng di chúc không hợp pháp. Đó là những trường hợp người lập di chúc nhưng di chúc lại không đáp ứng các điều kiện có hiệu lực của pháp luật, di chúc có thể vi phạm về mặt hình thức hoặc vi phạm về mặt nội dung.

Thứ ba: Có di chúc nhưng những người được hưởng di chúc đã chết trước hoặc chết cùng thời điểm với người lập di chúc; cơ quan, tổ chức được hưởng thừa kế theo di chúc không còn tồn tại vào thời điểm mở thừa kế;

Thứ tư: Những người được chỉ định làm người thừa kế theo di chúc mà không có quyền hưởng di sản hoặc từ chối nhận di sản.

Thứ năm: Phần di sản không được định đoạt trong di chúc; Phần di sản có liên quan đến phần của di chúc không có hiệu lực pháp luật;  Phần di sản có liên quan đến người được thừa kế theo di chúc nhưng họ không có quyền hưởng di sản, từ chối nhận di sản, chết trước hoặc chết cùng thời điểm với người lập di chúc; liên quan đến cơ quan, tổ chức được hưởng di sản theo di chúc, nhưng không còn tồn tại vào thời điểm mở thừa kế.

Giải quyết tranh chấp thừa kế, di chúc

CÔNG TY LUẬT DOANH GIA

Điện thoại: 0904.779997 – 090.474.9996

Địa chỉ: Số 72 Ngô Gia Tự, Đức Giang, Long Biên, Hà Nội

Website: www.luatdoanhgia.com; Email: luatdoanhgia@gmail.com