Hướng dẫn việc tạm ngừng kinh doanh ở Long Biên

0
608

Việc Hộ kinh doanh ở Long Biên khi tạm thời chưa thực hiện kinh doanh thì phải làm thủ tục tạm ngừng kinh doanh, thủ tục này phải tuân thủ về cả về trình tự và thời hạn theo quy định tại Luật Doanh nghiệp cũng như Nghị định hướng dẫn Luật Doanh nghiệp về Đăng ký kinh doanh.

Vậy, tạm ngừng kinh doanh được hiểu như thế nào:  “Tạm ngừng kinh doanh” là tình trạng pháp lý của doanh nghiệp đang trong thời gian thực hiện tạm ngừng kinh doanh theo quy định tại khoản 1 Điều 206 Luật Doanh nghiệp. Ngày chuyển tình trạng pháp lý “Tạm ngừng kinh doanh” là ngày doanh nghiệp đăng ký bắt đầu tạm ngừng kinh doanh. Ngày kết thúc tình trạng pháp lý “Tạm ngừng kinh doanh” là ngày kết thúc thời hạn tạm ngừng kinh doanh mà doanh nghiệp đã thông báo hoặc ngày doanh nghiệp đăng ký tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo.

Thủ tục tạm ngừng kinh doanh ở Long Biên, Hà Nội được thực hiện như sau:

Chủ hộ kinh doanh, người đại diện cơ sở kinh doanh sẽ phải làm Thông báo và gửi Thông báo để Phòng Tài chính – Kế hoạch quận Long Biên về việc tạm ngừng (Thông báo theo mẫu); Kèm theo Thông báo phải có các văn bản sau:

Bản sao biên bản họp thành viên hộ gia đình về việc đăng ký tạm ngừng kinh doanh;

Bản sao Đăng ký kinh doanh;

Khi nào gửi thông báo về việc ngừng, pháp luật quy định rằng: Hộ kinh doanh gửi thông báo bằng văn bản ít nhất 03 ngày làm việc trước khi tạm ngừng kinh doanh.

Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Cơ quan đăng ký kinh doanh quận Long Biên sẽ cấp Giấy xác nhận về việc hộ kinh doanh đăng ký tạm ngừng kinh doanh.

Như vậy, phải có Giấy xác nhận về việc hộ kinh doanh tạm ngừng kinh doanh thì mới được tạm ngừng kinh doanh. Hộ kinh doanh lưu ý, khi chưa có giấy xác nhận nghĩa là chưa hoàn thành thủ tục tạm ngừng, tránh trường hợp cứ nghĩ gửi thông báo là đương nhiên tạm ngừng. Thời gian tạm ngừng được quy định tại Điều 91 của Nghị định số 01/2021/NĐ-CP như sau:

Trường hợp tạm ngừng kinh doanh từ 30 ngày trở lên, hộ kinh doanh phải thông báo với Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi đã đăng ký kinh doanh và Cơ quan thuế trực tiếp quản lý.

Luật sư tư vấn pháp lý về Hộ kinh doanh

CÔNG TY LUẬT DOANH GIA

Điện thoại: 090.474.9996 – 0904.779997

Địa chỉ: Số 72 Ngô Gia Tự, Đức Giang, Long Biên, Hà Nội

Website: www.luatdoanhgia.com; www.luatdoanhgia.vn; Email: luatdoanhgia@gmail.com