Hướng dẫn mới nhất về Án treo năm 2021

0
2124

Ngày 06/05/2021 Tòa án nhân dân tối cao đã có Văn bản số 58/TANDTC-PC gửi Tòa án nhân dân các cấp à Tòa án quân sự các cấp về việc áp dụng thông nhất Án treo.

Án treo là một trong những biện pháp miễn chấp hành hình phạt, điều đó có nghĩa là người đã có hình phạt (cụ thể là phạt tù) nếu được áp dụng biện pháp miễn hình phạt là án treo thì sẽ không phải chấp hành hình phạt tù nữa, do đó Án treo không phải là hình phạt được quy định trong luật. Tại Điều 65 Bộ luật Hình sự quy định: Khi xử phạt tù không quá 03 năm, căn cứ vào nhân thân của người phạm tội và các tình tiết giảm nhẹ, nếu xét thấy không cần phải bắt chấp hành hình phạt tù, thì Tòa án cho hưởng án treo và ấn định thời gian thử thách từ 01 năm đến 05 năm và thực hiện các nghĩa vụ trong thời gian thử thách theo quy định của Luật Thi hành án hình sự.

Vướng mắc trong quá trình áp dụng là việc: Thời gian tạm giữ, tạm giam có được trừ vào thơi gian chấp hành hình phạt đã tuyên hay không? Và trên cơ sở hình phạt đã tuyên sẽ áp dụng thời gian thử thách hay không đối với người bị phạt tù nhưng cho hưởng Án treo. Các vướng mắc này đã được Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn như sau:

Tòa án nhân dân tối cao yêu cầu các Tòa án nhân dân và Tòa án quân sự các cấp, thủ trưởng các đơn vị thuộc Tòa án nhân dân tối cao tổ chức thực hiện đúng quy định tại Điều 65 của Bộ luật Hình sự năm 2015 được sửa đổi, bổ sung năm 2017;

Thự hiện đúng hướng dẫn tại Điều 4 của Nghị quyết số 02/2018/NQ-HĐTP ngày 15/5/2018 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn áp dụng Điều 65 Bộ luật Hình sự về án treo.

Theo các quy định nêu trên thì thời gian tạm giữ, tạm giam không được trừ vào thời hạn chấp hành hình phạt tù đối với người phạm tội bị áp dụng hình phạt tù nhưng cho hưởng án treo.

Trường hợp trong thời gian thử thách nếu họ phạm tội mới hoặc vi phạm nghĩa vụ buộc phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo thì khi giải quyết Tòa án trừ thời gian họ đã bị tạm giữ, tạm giam này vào bản án đã cho hưởng án treo hoặc bản án mới.

Như vậy, nếu được hưởng án treo thì không được trừ vào thời gian tạm giam, tạm giữ để xác định mức chấp hành hình phạt tù;

Nếu đã cho hưởng án treo nhưng trong thời gian thử thách lại phạm tội, hay gọi đơn giản là vi phạm điều kiện của án treo thì đương nhiên phải chấp hành hình phạt tù đã tuyên và hình phạt này khi áp dụng lại được trừ vào thời gian tạm giữ, tạm giam nếu có.

Hướng dẫn của Tòa án Tối cao cũng quy định: Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc hoặc đề xuất, kiến nghị thì phản ánh về Tòa án nhân dân tối cao (thông qua Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học) để có hướng dẫn kịp thời.

Luật sư hướng dẫn điều kiện hưởng án treo cho bị cáo

CÔNG TY LUẬT DOANH GIA

Điện thoại: 0904.779997 – 090.474.9996

Địa chỉ: Số 72 Ngô Gia Tự, Đức Giang, Long Biên, Hà Nội

Website: www.luatdoanhgia.com; www.luatdoanhgia.vn; Email: luatdoanhgia@gmail.com