Hộ kinh doanh có mã số thuế không?

0
2026

Hộ kinh doanh là mô hình hoạt động tương đối linh hoạt trong đời sống xã hội ở nước ta, việc kinh doanh đa dạng các ngành nghề với mô hình gọn nhỏ đã giúp cho hộ kinh doanh phát triển mạnh mẽ. Để quản lý hoạt động kinh doanh của Hộ kinh doanh thì cơ quan Nhà nước cũng ban hành mã số thuế cho hộ kinh doanh.

Xem thêm: Đăng ký hộ kinh doanh ở Hà Nội

Mã số thuế của hộ kinh doanh? 

Theo quy định tại Khoản 3, Điều 5 Luật Quản lý thuế thì:  Mã số thuế là một dãy số, chữ cái hoặc ký tự khác do cơ quan quản lý thuế cấp cho người nộp thuế dùng để quản lý thuế. Đối với Hộ kinh doanh là đối tượng nộp thuế hay người nộp thuế nên sẽ được cấp mã số thuế. Cũng theo Luật Quản lý thuế thì người nộp thuế là: Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân nộp thuế theo quy định của pháp luật về thuế; Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân nộp các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước (sau đây gọi chung là thuế) do cơ quan quản lý thuế quản lý thu theo quy định của pháp luật; Tổ chức, cá nhân khấu trừ thuế; tổ chức, cá nhân làm thủ tục về thuế thay người nộp thuế.

Khi được cơ quan Nhà nước cấp đăng ký kinh doanh cho Hộ kinh doanh thì Hộ kinh doanh cũng được cấp Giấy chứng nhận đăng ký thuế. Theo đó giấy chứng nhận đăng ký thuế sẽ do Chi cục thuế nơi Hộ kinh doanh đăng ký kinh doanh và phải tuân thủ Điều 26 Luật quản lý thuế, cụ thể như sau:

Cơ quan thuế cấp giấy chứng nhận đăng ký thuế cho người nộp thuế trong thời hạn mười ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đăng ký thuế hợp lệ.

Trường hợp bị mất hoặc hư hỏng giấy chứng nhận đăng ký thuế, cơ quan thuế cấp lại trong thời hạn năm ngày làm việc, kể từ ngày nhận được yêu cầu của người nộp thuế.

Xem thêm: Chủ hộ kinh doanh có quyền và nghĩa vụ gì?

Giấy chứng nhận đăng ký thuế bao gồm các thông tin sau đây:

– Tên người nộp thuế;

– Mã số thuế;

– Số, ngày, tháng, năm của giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy phép thành lập và hoạt động hoặc giấy chứng nhận đầu tư đối với tổ chức, cá nhân kinh doanh;

– Số, ngày, tháng, năm của quyết định thành lập đối với tổ chức không kinh doanh hoặc giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu đối với cá nhân không kinh doanh;

– Cơ quan thuế quản lý trực tiếp;

– Ngày cấp giấy chứng nhận đăng ký thuế.

Nghiêm cấm việc cho mượn, tẩy xóa, hủy hoại hoặc làm giả giấy chứng nhận đăng ký thuế.

Xem thêm: Số vốn tối thiểu để mở hộ kinh doanh

Mã số thuế dùng để tính thuế Hộ kinh doanh

Việc xác định mã số thuế của Hộ kinh doanh để Hộ kinh doanh thực hiện việc nộp thuế, lệ phí theo quy định của nhà nước bao gồm:

  1. Lệ phí môn bài

– Hộ kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán được miễn lệ phí môn bài bao gồm: Hoạt động kinh doanh có doanh thu từ 100 triệu đồng/năm trở xuống;

– Mức thu đối với Hộ kinh doanh thuộc diện phải nộp lệ phí môn bài: Có doanh thu trên 500 triệu đồng/năm: 1.000.000 đồng/năm; có doanh thu trên 300 đến 500 triệu đồng/năm: 500.000 đồng/năm; có doanh thu trên 100 đến 300 triệu đồng/năm: 300.000 đồng/năm.

  1. Khai thuế khoán

– Hộ kinh doanh khai thuế khoán ổn định 01 lần/năm theo tờ khai do cơ quan thuế cung 

– Đối với hộ kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán nếu có sử dụng hóa đơn thì doanh thu và mức thuế khoán là doanh thu và mức thuế không bao gồm doanh thu và thuế do sử dụng hóa đơn.

  1. Nộp Hồ sơ khai thuế

– Hộ kinh doanh nộp Tờ khai thuế ổn định đầu năm đến Tổ công tác tiếp nhận tờ khai thuế đặt tại UBND xã, phường, thị trấn.

– Đối với Hộ kinh doanh mới thành lập hoặc có thay đổi kinh doanh trong năm thì nộp Tờ khai thuế phát sinh trong năm đến Đội thuế.

– Hộ kinh doanh sử dụng hóa đơn lẻ của cơ quan thuế nộp Tờ khai thuế phát sinh cùng với hồ sơ đề nghị mua hóa đơn lẻ theo đúng quy định.

Lưu ý: Tạm dừng hoạt động kinh doanh

Mở lại mã số thuế hộ đăng ký kinh doanh

Khi chấm dứt hoạt động của hộ kinh doanh thì mã số thuế của Hộ kinh doanh cũng chấm dứt hiệu lực theo Điều 29 Luật Quản lý thuế, cụ thể

Tổ chức, cá nhân kinh doanh chấm dứt hoạt động;

– Cá nhân chết, mất tích, mất năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật.

Khi phát sinh trường hợp chấm dứt hiệu lực mã số thuế, tổ chức, cá nhân hoặc người đại diện theo pháp luật của người nộp thuế có trách nhiệm thông báo với cơ quan thuế quản lý trực tiếp để thực hiện thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế và công khai việc chấm dứt hiệu lực mã số thuế.

Cơ quan thuế thông báo công khai việc chấm dứt hiệu lực mã số thuế. Mã số thuế không được sử dụng trong các giao dịch kinh tế, kể từ ngày cơ quan thuế thông báo công khai về việc chấm dứt hiệu lực mã số thuế.

Khi hộ kinh doanh tiến hành đăng ký hoạt động kinh doanh thì mã số thuế lại được mở lại để đăng ký hoạt động và thực hiện các công việc có liên quan đến mã số thuế theo Điều 28 Luật Quản lý thuế:  Người nộp thuế phải ghi mã số thuế được cấp vào hóa đơn, chứng từ, tài liệu khi thực hiện các giao dịch kinh doanh; kê khai thuế, nộp thuế, hoàn thuế và các giao dịch về thuế; mở tài khoản tiền gửi tại ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng khác. Cơ quan quản lý thuế, Kho bạc Nhà nước sử dụng mã số thuế trong quản lý thuế và thu thuế vào ngân sách nhà nước. Ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng khác phải ghi mã số thuế trong hồ sơ mở tài khoản của người nộp thuế và các chứng từ giao dịch qua tài khoản. Nghiêm cấm việc sử dụng mã số thuế của người nộp thuế khác.

CÔNG TY LUẬT DOANH GIA

Địa chỉ: Số 72 Ngô Gia Tự, Đức Giang, Long Biên, Hà Nội

Điện thoại: 0904.779997; Email: luatdoanhgia@gmail.com;  

Website: www.luatdoanhgia.com;          www.luatdoanhgia.vn