Hộ kinh doanh cá thể là gì?

0
1533

Thực tế việc kinh doanh Hộ kinh doanh cá thể đã được phổ biến rộng rãi trong đời sống nhân dân, rất nhiều các cửa hàng, cửa hiệu được thành lập để phục vụ đang dạng nhu cầu của đời sống xã hội, tuy nhiên vấn đề pháp lý về Hộ kinh doanh vẫn được đặt ra với nhiều cầu hỏi khác nhau

Hộ kinh doanh là gì? 

Hộ kinh doanh được hiểu như thế nào? luật pháp thì không định nghĩa thế nào là hộ kinh doanh mà đây được hiểu là một thành phần kinh tế bên cạnh các doanh nghiệp, công ty các tổ chức kinh tế khác. Luật quy định mang tính miêu tả về hộ kinh doanh. Theo luật Doanh nghiệp năm 2020 thì Hộ kinh doanh được quy định như sau:

Hộ kinh doanh do một cá nhân hoặc các thành viên hộ gia đình đăng ký thành lập và chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình đối với hoạt động kinh doanh của hộ. Trường hợp các thành viên hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh thì ủy quyền cho một thành viên làm đại diện hộ kinh doanh. Cá nhân đăng ký hộ kinh doanh, người được các thành viên hộ gia đình ủy quyền làm đại diện hộ kinh doanh là chủ hộ kinh doanh. Hộ gia đình sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp, làm muối và những người bán hàng rong, quà vặt, buôn chuyến, kinh doanh lưu động, kinh doanh thời vụ, làm dịch vụ có thu nhập thấp không phải đăng ký hộ kinh doanh, trò trường hợp kinh doanh các ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quy định mức thu nhập thấp áp dụng trên phạm vi địa phương (Trích Điều 79 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP).

Xem thêm: Đăng ký hộ kinh doanh; hay Lưu ý: Số vốn tối thiểu đăng ký hộ kinh doanh

Luật Doanh nghiệp năm 2014 lại quy định về Hộ kinh doanh là: 

Hộ kinh doanh do một cá nhân hoặc một nhóm người gồm các cá nhân là công dân Việt Nam đủ 18 tuổi, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, hoặc một hộ gia đình làm chủ, chỉ được đăng ký kinh doanh tại một địa điểm, sử dụng dưới mười lao động và chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình đối với hoạt động kinh doanh. Hộ gia đình sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp, làm muối và những người bán hàng rong, quà vặt, buôn chuyến, kinh doanh lưu động, làm dịch vụ có thu nhập thấp không phải đăng ký, trừ trường hợp kinh doanh các ngành, nghề có điều kiện, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quy định mức thu nhập thấp áp dụng trên phạm vi địa phương. Hộ kinh doanh có sử dụng từ mười lao động trở lên phải đăng ký thành lập doanh nghiệp theo quy định (Trích điều 66 Nghị định số 178/2015/NĐ-CP).

Theo Luật Doanh nghiệp năm 2005 thì Hộ kinh doanh được hiểu là: 

Hộ kinh doanh do một cá nhân là công dân Việt Nam hoặc một nhóm người hoặc một hộ gia đình làm chủ, chỉ được đăng ký kinh doanh tại một địa điểm, sử dụng không quá mười lao động, không có con dấu và chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình đối với hoạt động kinh doanh. Hộ gia đình sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp, làm muối và những người bán hàng rong, quà vặt, buôn chuyến, kinh doanh lưu động, làm dịch vụ có thu nhập thấp không phải đăng ký kinh doanh, trừ trường hợp kinh doanh các ngành, nghề có điều kiện. Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quy định mức thu nhập thấp áp dụng trên phạm vi địa phương. Mức thu nhập thấp được quy định không được vượt quá mức khởi điểm chịu thuế thu nhập cá nhân theo quy định của pháp luật về thuế. Hộ kinh doanh có sử dụng thường xuyên hơn mười lao động phải đăng ký kinh doanh dưới hình thức doanh nghiệp (Điều 36 Nghị định số 88/2006/NĐ-CP về đăng ký kinh doanh).

Hướng dẫn: Chủ hộ kinh doanh

Hộ kinh doanh cá thể là gì?

Luật Doanh nghiệp năm 2005 (cụ thể tại Nghị định số Nghị định số 88/2006/NĐ-CP về đăng ký kinh doanh) không có quy định về Hộ kinh doanh cá thể. Đến các quy định tiếp theo của Luật Doanh nghiệp năm 2014 và Luật Doanh nghiệp năm 2020 hiện nay thì cũng không quy định về Hộ kinh doanh cá thể.

Hộ kinh doanh cá thể được đề cập tại Luật Doanh nghiệp năm 1999 và Nghị định số 02/2000/NĐ-CP về đăng ký kinh doanh và đề cập đến Hộ kinh doanh cá thể như sau:

“Điều 17. Hộ kinh doanh cá thể

1- Hộ kinh doanh cá thể do một cá nhân hoặc hộ gia đình làm chủ, kinh doanh tại một địa điểm cố định, không thường xuyên thuê lao động, không có con dấu và chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình đối với hoạt động kinh doanh.

2- Hộ gia đình sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp, làm muối và những người bán hàng rong, quà vặt, làm dịch vụ có thu nhập thấp không phải đăng ký kinh doanh.

Như vậy với quy định này thì Hộ kinh doanh cá thể được đề cập ở Luật Doanh nghiệp năm 1999”

Xem thêm: Chi nhánh của Hộ kinh doanh  hay tìm hiểu: Mã số thuế Hộ kinh doanh

Luật Quy định về hộ kinh doanh cá thể thế nào

Theo quy định tại Nghị định số 02/2000/NĐ-CP của Chính phủ về Đăng ký kinh doanh thì Vấn đề pháp lý của Hộ kinh doanh được quy định như sau:

Về quyền đăng ký kinh doanh thì: Tất cả công dân Việt Nam đủ 18 tuổi, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ; các hộ gia đình đều có quyền đăng ký kinh doanh t, trừ những người chưa thành niên, người bị hạn chế hoặc bị mất năng lực hành vi dân sự, người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc đang phải chấp hành hình phạt tù hoặc bị Toà án tước quyền hành nghề.

Trình tự thủ tục đăng ký như sau:: Cá nhân hoặc người đại diện hộ gia đình gửi đơn đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh cá thể đến Phòng đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi đặt địa điểm kinh doanh. Nội dung đơn theo Quy định tại Khoản 2, Điều 19 Nghị định số 02/2000/NĐ-CP.

Về thời điểm kinh doanh: Hộ kinh doanh cá thể có quyền tiến hành hoạt động kinh doanh sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, trừ trường hợp kinh doanh các ngành, nghề kinh doanh phải có điều kiện.

Bài viết liên quan về Hộ kinh doanh cá thể:

Điều kiện thành lập Hộ kinh doanh cá thể;

Làm giấy phép Hộ kinh doanh cá thể

CÔNG TY LUẬT DOANH GIA

Địa chỉ: Số 72 Ngô Gia Tự, Đức Giang, Long Biên, Hà Nội

Điện thoại: 0904.779997; Email: luatdoanhgia@gmail.com;  

Website: www.luatdoanhgia.com;          www.luatdoanhgia.vn