Điều kiện hưởng Án treo theo luật mới 2023

0
882

Án treo là biện pháp miễn chấp hành hình phạt tù có điều kiện, được Tòa án áp dụng đối với người phạm tội bị phạt tù không quá 03 năm, căn cứ vào nhân thân của người phạm tội và các tình tiết giảm nhẹ, xét thấy không cần bắt họ phải chấp hành hình phạt tù.

Người phạm tội có thể được hưởng án treo thì phải đáp ứng các điều kiện dưới đây (Điều 2 Nghị Quyết của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao)

Thứ nhất: Bị xử phạt tù không quá 03 năm, nghĩa là bị Tòa án tuyên phạt Tù có thời hạn và không được phép quá 36 tháng tù được quy định trong Bản án.

Thứ hai: Người bị xử phạt tù có nhân thân là người phạm tội chấp hành chính sách, pháp luật và thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ của công dân ở nơi cư trú, nơi làm việc (ngoài lần phạm tội đã và đang bị xử lý).

Thứ ba: Người phạm tội phải có ít nhất từ 02 tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự trở lên. Đối với tình tiết giảm nhẹ thì phải có ít nhất 01 tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại khoản 1 Điều 51 của Bộ luật Hình sự (các tình tiết được liệt kê và quy định cụ thể) và 01 tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự tại Khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự (là tình tiết giảm nhẹ mà Hội đồng xét xử xét thấy và cho áp dụng); và không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự quy định tại khoản 1 Điều 52 của Bộ luật Hình sự (đây là các tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự được quy định và liệt kê cụ thể).

Thứ tư: Trường hợp có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự thì số tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự phải nhiều hơn số tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự từ 02 tình tiết trở lên, trong đó có ít nhất 01 tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại khoản 1 Điều 51 của Bộ luật Hình sự.

Thư năm: Có nơi cư trú rõ ràng để cơ quan, tổ chức có thẩm quyền giám sát, giáo dục. Nơi cư trú rõ ràng là nơi tạm trú hoặc thường trú có địa chỉ được xác định cụ thể theo quy định của Luật Cư trú mà người được hưởng án treo về cư trú, sinh sống thường xuyên sau khi được hưởng án treo.

Hoặc có nơi làm việc ổn định để cơ quan, tổ chức có thẩm quyền giám sát, giáo dục: Nơi làm việc ổn định là nơi người phạm tội làm việc có thời hạn từ 01 năm trở lên theo hợp đồng lao động hoặc theo quyết định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền.

Thứ sáu: Xét thấy không cần phải bắt chấp hành hình phạt tù nếu người phạm tội  đáp ứng các điều kiện dưới đây:

Có khả năng tự cải tạo và

Việc cho họ hưởng án treo không gây nguy hiểm cho xã hội;

Việc cho hưởng án treo không ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội.

Thứ bảy: Khi xem xét, quyết định cho bị cáo hưởng án treo Tòa án phải xem xét thận trọng, chặt chẽ các điều kiện để bảo đảm việc cho hưởng án treo đúng quy định của pháp luật, đặc biệt là đối với các trường hợp hướng dẫn tại khoản 2, khoản 4 và khoản 5 Điều 3 Nghị quyết này.

Thứ tám: Một số trường hợp có hướng dẫn cụ thể như:

Trương hợp 1: Đối với người đã bị kết án nhưng thuộc trường hợp được coi là không có án tích, người bị kết án nhưng đã được xóa án tích, người đã bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc bị xử lý kỷ luật mà tính đến ngày phạm tội lần này đã quá thời hạn được coi là chưa bị xử phạt vi phạm hành chính, chưa bị xử lý kỷ luật theo quy định của pháp luật nếu xét thấy tính chất, mức độ của tội phạm mới được thực hiện thuộc trường hợp ít nghiêm trọng hoặc người phạm tội là đồng phạm có vai trò không đáng kể trong vụ án và có đủ các điều kiện khác thì cũng có thể cho

Trường hợp 2: Đối với người bị kết án mà khi định tội đã sử dụng tình tiết “đã bị xử lý kỷ luật” hoặc “đã bị xử phạt vi phạm hành chính” hoặc “đã bị kết án” và có đủ các điều kiện khác thì cũng có thể cho hưởng án treo;

Trường hợp 3: Đối với người bị kết án mà vụ án được tách ra để giải quyết trong các giai đoạn khác nhau (tách thành nhiều vụ án) và có đủ các điều kiện khác thì cũng có thể cho hưởng án treo.

Án treo theo Điều 65 Bộ luật Hình sự:

Luật sư hướng dẫn điều kiện hưởng án treo cho bi cáo:

CÔNG TY LUẬT DOANH GIA

Địa chỉ: Số 72 Ngô Gia Tự, Long Biên, Hà Nội; Đt: 0904779997

Website: www.luatdoanhgia.com; Email: luatdoanhgia@gmail.com