Xử về tội mua bán ma túy

0
604

Khi xét xử về tội Mua bán trái phép chất ma túy theo quy định của Bộ luật Hình sự thì Thông tư liên tịch số 17/2007/TTLT-BCA-VKSNDTC-TANDTC-BTP có hướng dẫn cụ thể về xem xét trách nhiệm hình sự.

Khi truy cứu trách nhiệm hình sự về tội mua bán trái cần phân biệt:

Thứ nhất: Người nào bán trái phép chất ma túy cho người khác và còn cho họ sử dụng địa điểm thuộc quyền sở hữu, chiếm hữu hoặc quản lý của mình để sử dụng trái phép chất ma túy thì ngoài việc bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội mua bán trái phép chất ma người đó còn bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy theo Điều 198 BLHS. Như vậy, theo quy định của Bộ luật Hình sự năm 2015 không còn tội chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy thì họ có bị truy cứu trách nhiệm về hành vi chứa chấp hay không? Hành vi chứa chấp này có thể hiểu là hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và trong trường hợp này nếu là bán trái phép chất ma túy để phục vụ mục đích tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy thì có hiều là cung cấp chất ma túy và chỉ truy cứu về một hành vi là hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy hay không?

Thứ hai: Người nào biết người khác đi mua chất ma túy để sử dụng trái phép mà gửi tiền nhờ mua hộ chất ma túy để sử dụng thì phân biệt như sau:

– Người nhờ mua hộ phải chịu trách nhiệm hình sự về số lượng chất ma túy đã nhờ mua hộ.

– Người đi mua phải chịu trách nhiệm hình sự về tổng số lượng chất ma túy đã mua cho bản thân và mua hộ.

Thứ ba: Người nào biết người khác mua chất ma túy để sử dụng trái phép mà dùng phương tiện để chở họ cùng chất ma túy và bị bắt giữ nếu số lượng chất ma túy đến mức phải chịu trách nhiệm hình sự về tội tàng trữ hoặc vận chuyển trái phép chất ma túy thì người đó là đồng phạm với người mua về tội tàng trữ hoặc vận chuyển trái phép chất ma túy.

Thứ tư: Người nào tàng trữ trái phép, vận chuyển trái phép một trong các chất ma túy có số lượng được hướng dẫn tại Thông tư này mà không nhằm mục đích mua bán hay sản xuất trái phép chất ma túy khác, nhưng chứng minh được là nhằm mục đích sử dụng trái phép chất ma túy, tuy đã được giáo dục nhiều lần và đã bị xử lý hành chính bằng biện pháp đưa vào cơ sở chữa bệnh bắt buộc thì phải bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội sử dụng trái phép chất ma.

Thuê luật sư bào chữa

Luật sư bào chữa vụ án ma túy

CÔNG TY LUẬT DOANH GIA

Điện thoại: 0904.779997 – 098.112.9988

Địa chỉ: Số 72 Ngô Gia Tự, Đức Giang, Long Biên, Hà Nội

Website: www.luatdoanhgia.com; Email: luatdoanhgia@gmail.com