Xử phạt từ hình về mua bán chất ma túy nếu thuộc các trường hợp sau

0
644

Khi xem xét xử phạt từ hình đối với tội phạm mua bán trái phép chất ma túy, Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao đã có hướng đẫn cụ thể theo đó

Trong trường hợp không có tình tiết tăng nặng và không có tình tiết giảm nhẹ hoặc vừa có tình tiết tăng nặng, vừa có tình tiết giảm nhẹ, nhưng đánh giá tính chất tăng nặng và tính chất giảm nhẹ tương đương nhau, thì xử phạt người phạm tội mức án tương ứng với trọng lượng chất ma tuý  và Xử phạt tử hình nếu:

– Nhựa thuốc phiện, nhựa cần sa hoặc cao côca có trọng lượng từ hai mươi kilôgam trở lên;

Hêrôin hoặc côcain có trọng lượng từ sáu trăm gam trở lên;

– Lá, hoa, quả cây cần sa hoặc lá cây côca có trọng lượng từ sáu trăm kilôgam trở lên (đối với Điều 194 Bộ luật Hình sự);

– Quả thuốc phiện khô có trọng lượng từ bốn nghìn năm trăm kilôgam trở lên (đối với Điều 194 BLHS);

– Quả thuốc phiện tươi có trọng lượng từ một nghìn hai trăm kilôgam trở lên (đối với Điều 194 Bộ luật Hình sự);

– Các chất ma tuý khác ở thể rắn có trọng lượng từ hai nghìn năm trăm gam trở lên;

Các chất ma tuý khác ở thể lỏng từ năm nghìn mililít trở lên;

– Có từ hai chất ma tuý trở lên mà tổng số lượng của các chất đó tương đương với số lượng của một trong các chất ma tuý thuộc điểm c này theo cách tính được hướng dẫn tại tiểu mục 3.2 Mục 3 này.

3.2. Tình tiết “có từ hai chất ma tuý trở lên mà tổng số lượng của các chất đó tương đương với số lượng chất ma tuý quy định tại một trong các điểm từ…” quy định tại điểm đ khoản 4 Điều 193 và điểm h khoản 4 Điều 194 BLHS  và hiện nay sẽ được áp dụng theo đúng quy định tương ứng của BLHS năm 2015.

Thuê luật sư bào chữa

Luật sư bào chữa vụ án ma túy

CÔNG TY LUẬT DOANH GIA

Điện thoại: 0904.779997 – 098.112.9988

Địa chỉ: Số 72 Ngô Gia Tự, Đức Giang, Long Biên, Hà Nội

Website: www.luatdoanhgia.com; Email: luatdoanhgia@gmail.com