Xử phạt pháp nhân về tội rửa tiền Điều 324 Bộ luật hình sự

0
968

Xử phạt pháp nhân về tội rửa tiền Điều 324 Bộ luật Hình sự là khi pháp nhân vi phạm về tội rửa tiền đủ yếu tố cấu thành tội phạm

Theo quy định tại Khoản 6 Điều 324 Bộ luật Hình sự thì pháp nhân sẽ bị xử phạt vi phạm về tội rửa tiền như sau: Pháp nhân thương mại phạm tội quy định tại Điều này, thì bị phạt như sau:

– Phạm tội thuộc trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này, thì bị phạt tiền từ 1.000.000.000 đồng đến 5.000.000.000 đồng;

– Phạm tội thuộc một trong các trường hợp quy định tại các điểm a, c, d, đ, e, g và h khoản 2 Điều này, thì bị phạt tiền từ 5.000.000.000 đồng đến 10.000.000.000 đồng;

– Phạm tội thuộc trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này, thì bị phạt tiền từ 10.000.000.000 đồng đến 20.000.000.000 đồng hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn từ 01 năm đến 03 năm;

– Phạm tội thuộc trường hợp quy định tại Điều 79 của Bộ luật này, thì bị đình chỉ hoạt động vĩnh viễn;

– Pháp nhân thương mại còn có thể bị phạt tiền từ 1.000.000.000 đồng đến 5.000.000.000 đồng, cấm kinh doanh, cấm hoạt động trong một số lĩnh vực nhất định hoặc cấm huy động vốn từ 01 năm đến 03 năm.

Như vậy, các hình phạt chính mà pháp nhân thương mại có thể bị xử phạt là: Phạt tiền mức cao nhát là 20 tỷ đồng; đình chỉ hoạt động đến 03 năm; đình chỉ hoạt động vĩnh viễn.

Các hình phạt bổ sung mà pháp nhân thương mại có thể bị phạt là: Phạt tiền với mức cao nhất là 5 tỷ đồng nhưng cũng không thấp hơn 1 tỷ đồng; cấm hoạt động trong một số lĩnh vực đến 3 năm hoặc cấm huy động vốn đến 3 năm.

Thuê luật sư bào chữa

CÔNG TY LUẬT DOANH GIA

Điện thoại: 0904.779997 – 090.474.9996

Địa chỉ: Số 72 Ngô Gia Tự, Đức Giang, Long Biên, Hà Nội

Website: www.luatdoanhgia.com; Email: luatdoanhgia@gmail.com