Xử lý trường hợp chia tài sản vợ chồng là ngôi nhà duy nhất

0
1358

Ngôi nhà duy nhất của vợ chồng được hiểu là nhà ở, đất ở, nhà ở gắn liền với đất, căn hộ chung cư, nhà tập thể mà vợ chồng chỉ có một loại duy nhất.

Giao dịch liên quan đến ngôi nhà duy nhất phải đáp ứng yêu cầu tại Điều 31 của Luật hôn nhân và Gia đình và theo nguyên tắc: Việc xác lập, thực hiện, chấm dứt các giao dịch liên quan đến nhà là nơi ở duy nhất của vợ chồng phải có sự thỏa thuận của vợ chồng. Trong trường hợp nhà ở thuộc sở hữu riêng của vợ hoặc chồng thì chủ sở hữu có quyền xác lập, thực hiện, chấm dứt giao dịch liên quan đến tài sản đó nhưng phải bảo đảm chỗ ở cho vợ chồng.

Hạn chế của việc giao dịch là ngôi nhà duy nhất, đó là kể cả trường hợp đây là ngôi nhà thuộc sở hữu riêng, tài sản riêng của vợ chồng và có thể là tài sản riêng có trước khi ly hôn hoặc tài sản riêng có trong thời kỳ hôn nhân. Tài sản riêng trong thời kỳ hôn nhân có thể được hình thành từ các nguồn là tài sản được tặng cho riêng, thừa kế riêng hoặc phân chia là tài sản riêng.

Khi định đoạt tài sản là ngôi nhà duy nhất và nếu là tài sản riêng của vợ hoặc chồng thì người đó phải bảo đảm chỗ ở mới đối với người còn lại, thông thường và thực tế có thể là thuê chỗ ở mới để người còn lại ổn định cuộc sống trong thời gian nhất định có thể là 6 tháng hoặc một năm tùy theo điều kiện và khu vực cũng như khả năng của các bên.

Luật sư hướng dẫn các thủ tục về Ly hôn

Dịch vụ ly hôn nhanh, phân chia tài sản và bảo vệ quyền nuôi con

CÔNG TY LUẬT DOANH GIA

Điện thoại: 098.112.9988 – 0904.779997

Địa chỉ: Số 72 Ngô Gia Tự, Đức Giang, Long Biên, Hà Nội

Website: www.luatdoanhgia.com; Email: luatdoanhgia@gmail.com