Đòi tiền cho vay

Đòi tiền cho vay là việc đòi tài sản hay cụ thể là số tiền đã cho vay, đây quả là vấn đề khó...

Dịch vụ thu hồi xử lý nợ

Dịch vụ xử lý thu hồi nợ là Dịch vụ luật sư hỗ trợ cho khách hàng trong các hoạt động đòi tiền vay,...

Luật sư hướng dẫn kiện đòi tiền vay nợ đúng luật

Kiện đòi tiền vay nợ không trả là trường hợp người có tiền vì rất nhiều lý do khác nhau đã cho người khác...

Cách đòi tiền vay hiệu quả đúng luật ở Hà Nội

Đòi tiền vay đúng luật là việc cho vay tiền bằng các hợp đồng vay tiền, Giấy vay tiền, giấy xác nhận nợ, và...

Dịch vụ thu hồi nợ, xử lý nợ khó đòi, tiền bán hàng, tiền...

Nợ khó đòi là gì? thường là những khoản nợ xuất phát từ việc vay mượn cá nhân. Xuất phát từ truyền thống tốt...

Chủ nợ có quyền gì đối với con nợ

Quyền đòi nợ và quyền của chủ nợ trong việc đòi nợ được quy định như thế nào trong hệ thống pháp luật Việt...

Ủy quyền chuyển quyền cho người khác đòi nợ

Thực tế trong hoạt động thu hồi nợ, nhiều người đã không thể tự mình thực hiện việc đòi nợ thành công, để bảo...

Dịch vụ đòi nợ thuê đúng luật

Việc đòi nợ thuê được xác định là việc thuê tổ chức có chức năng về kinh doanh nợ để thực hiện việc đòi...
0Người theo dõiTheo dõi
296Người theo dõiTheo dõi
1,713Người theo dõiTheo dõi

Tin mới nhất

Phân chia di sản theo di chúc Điều 659 Bộ luật Dân sự

Theo Điều 659 Bộ luật Dân sự thì việc phân chia di sản theo di chúc được quy định cụ thể, theo đó khi...

Người phân chia di sản

Người phân chia di sản là người đứng lên và thực hiện việc xác định di sản, phân chia di sản cho các đồng...

Thứ tự thanh toán di sản

Khi người để lại di sản chết kể cả là để lại thừa kế thoe pháp luật hoặc thừa kế theo di chúc thì...

Họp mặt những người thừa kế

Theo quy định của pháp luật về thừa kế thì sau khi có thông báo về việc mở thừa kế hoặc di chúc được...

Khi nào thì được thừa kế theo luật

Thừa kế tài sản luôn là quan hệ rất phức tạp và rất nhạy cảm, di sản để lại thường là nhà đất và...

Tin nổi bật

Phân chia di sản theo di chúc Điều 659 Bộ luật Dân sự

Theo Điều 659 Bộ luật Dân sự thì việc phân chia di sản theo di chúc được quy định cụ thể, theo đó khi...

Người phân chia di sản

Người phân chia di sản là người đứng lên và thực hiện việc xác định di sản, phân chia di sản cho các đồng...

Thứ tự thanh toán di sản

Khi người để lại di sản chết kể cả là để lại thừa kế thoe pháp luật hoặc thừa kế theo di chúc thì...

Họp mặt những người thừa kế

Theo quy định của pháp luật về thừa kế thì sau khi có thông báo về việc mở thừa kế hoặc di chúc được...

Khi nào thì được thừa kế theo luật

Thừa kế tài sản luôn là quan hệ rất phức tạp và rất nhạy cảm, di sản để lại thường là nhà đất và...
- Advertisement -
Hotline