Xin giấy xác nhận người gốc Việt Nam

0
1499

Trình tự, thủ tục, hồ sơ và thời hạn xin xác nhận người gốc Việt Nam

Trình tự xin xác nhận người gốc Việt Nam đang định cư ở nước ngoài như sau:

Khi có nhu cầu xác nhận là người gốc Việt Nam, người yêu cầu có thể nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện đến:

– Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài nơi người đó cư trú hoặc

–  Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài-Bộ Ngoại giao hay

– Sở Tư pháp nơi người đó cư trú

Trong trường hợp ở nước sở tại không có Cơ quan đại diện thì nộp hồ sơ tại:

– Cơ quan đại diện kiêm nhiệm hoặc

– Cơ quan đại diện nơi thuận tiện nhất.

Hồ sơ đề nghị xác nhận là người gốc Việt Nam đang cư trú ở nước ngoài:

– Tờ khai xác nhận là người gốc Việt Nam;

–  02 ảnh 4×6 (ảnh chân dung);

– Bản sao giấy chứng minh nhân dân, hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị thay thế;

– Bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu hoặc bản sao có chứng thực giấy tờ chứng minh là người đã từng có quốc tịch Việt Nam mà khi sinh ra quốc tịch Việt Nam mà khi sinh ra quốc tịch Việt Nam được xác định theo nguyên tắc huyết thống hoặc có cha hoặc mẹ, ông nội hoặc bà nội, ông ngoại hoặc bà ngoại đã từng có quốc tịch Việt Nam theo huyết thống;

Giấy tờ khác có liên quan làm căn cứ để tham khảo xác định người gốc Việt Nam bao gồm:

– Giấy tờ về nhân thân, hộ tịch, quốc tịch (bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu hoặc bản sao có chứng thực);

-Giấy bảo lãnh của Hội đoàn người Việt Nam ở nước mà người yêu cầu đang cư trú, trong đó xác nhận người đó có gốc Việt Nam;

-Giấy bảo lãnh của người có quốc tịch Việt Nam, trong đó xác nhận người yêu cầu có gốc Việt Nam;

-Giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp trong đó ghi quốc tịch Việt Nam hoặc quốc tịch gốc Việt Nam (bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu hoặc bản sao có chứng thực).

Thời hạn xác nhận người gốc Việt Nam tại nước ngoài

– Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ đề nghị xác nhận là người gốc Việt Nam, Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài hoặc Sở Tư pháp xem xét các giấy tờ do người yêu cầu xuất trình và kiểm tra, đối chiếu cơ sở dữ liệu, tài liệu có liên quan đến quốc tịch (nếu có),

– Nếu xét thấy có đủ cơ sở để xác định người đó có nguồn gốc Việt Nam thì cấp cho người đó Giấy xác nhận là người gốc Việt Nam.

– Trường hợp không có đủ cơ sở để xác định người yêu cầu là người gốc Việt Nam, thì cơ quan tiếp nhận hồ sơ thông báo bằng văn bản cho người đó biết.

Sang tên sổ đỏ nhà đất cho người nước ngoài, người gốc Việt Nam

CÔNG TY LUẬT DOANH GIA

Điện thoại: 098.112.9988 – 0904.779997

Email: luatdoanhgia@gmail.com; Website: www.luatdoanhgia.com

Địa chỉ: Số 72 Ngô Gia Tự, phường Đức Giang, Q. Long Biên, TP. Hà Nội