Vướng mắc về hợp đồng lao động

0
1282

Vướng mắc về hợp đồng lao động là những quy định chưa rõ ràng về hợp đồng lao động khiến cho người sử dụng lao động và người lao động còn có nhiều cách hiểu khác nhau về quy định của pháp luật và có thể dẫn đến những tranh chấp kéo dài.

Vướng mắc trong trường hợp tự động chuyển hợp đồng lao động từ có xác định thời hạn sang không xác định thời hạn. Theo quy định tại Điều 22 Bộ luật Lao động thì:

Khi hợp đồng lao động xác định thời hạn (Hợp đồng lao động xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng trong khoảng thời gian từ đủ 12 tháng đến 36 tháng) hết hạn mà người lao động vẫn tiếp tục làm việc thì trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày hợp đồng lao động hết hạn, hai bên phải ký kết hợp đồng lao động mới;

Nếu trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày hợp đồng lao động hết hạn khi người lao động vẫn tiếp tục làm việc mà các bên không ký kết hợp đồng lao động mới thì hợp đồng đã giao kết trở thành hợp đồng lao động không xác định thời hạn.

Vậy, làm cách nào để hợp đồng này trở thành hợp đồng lao động không xác định thời hạn khi mà chỉ tồn tại hợp đồng lao động có thời hạn và đã hết hạn. Luật quy định rõ là các bên không ký hợp đồng lao động mới thì được tự động chuyển thành hợp đồng không xác định thời hạn. Do đó nếu các bên cứ không ký thì lấy gì chứng minh đây là một hợp đồng lao động không xác định thời hạn hay người lao động luôn phải chứng minh mình đi làm để được tự động chuyển, vậy việc này khi tiếp xúc, xuất trình với cơ quan khác có giá trị không? Hiện nay, chưa thấy văn bản nào hướng dẫn cụ thể trường hợp này bởi lẽ nếu không có quy định cụ thể thì việc xác định là hợp đồng lao động không xác định thời hạn sẽ có những khó khăn nhất định.

Trường hợp hai bên ký kết hợp đồng lao động mới là hợp đồng xác định thời hạn thì cũng chỉ được ký thêm 01 lần, sau đó nếu người lao động vẫn tiếp tục làm việc thì phải ký kết hợp đồng lao động không xác định thời hạn.

Luật sư hướng dẫn khởi kiện và bảo vệ quyền lợi:

CÔNG TY LUẬT DOANH GIA

Điện thoại: 0904.779997 – 098.112.9988

Địa chỉ: Số 72 Ngô Gia Tự, Đức Giang, Long Biên, Hà Nội

Website: www.luatdoanhgia.com; Email: luatdoanhgia@gmail.com