Vụ án ly hôn

0
1583

Vụ án Ly hôn là vụ án tranh chấp về hôn nhân và gia đình, thực tiễn các án ly hôn cũng luôn chiếm tỷ lệ lớn trong đó có thể là tranh chấp về việc ly hôn, có cho ly hôn hay không? Cũng có thể tranh chấp về việc nuôi con chung khi ly hôn, tranh chấp về việc cấp dưỡng tiền nuôi con và đặc biệt là tranh chấp về chia tài sản chung của vợ chồng khi ly hôn, công sức đóng góp và nghĩa vụ chung của vợ chồng đối với những khoản nợ hay trường hợp chia tài sản khi là con dâu về với gia đình nhà chồng… các tranh chấp này thuộc nhóm tranh chấp về hôn nhân và gia đình.

Vụ án thuận tình ly hôn là trường hợp cả vợ và chồng đều thuận tình ly hôn, hòa giải và đồng thuận về việc giải quyết vụ án ly hôn. Vợ và chồng cùng ký đơn ly hôn, thống nhất với nhau về mọi mặt trong việc giải quyết hôn nhân từ việc tình cảm đồng ý ly hôn, việc con chung thỏa thuận việc nuôi con sau ly hôn, việc phân chia tài sản chung, tài sản riêng khi ly hôn và việc cấp dưỡng cho con. Khi vụ án đã thuận tình ly hôn thì Tòa án ra Quyết định công nhận sự thỏa thuận của các đường sự hay quyết định thuận tình ly hôn cho cả hai vợ chồng.

Vụ án đương phương ly hôn là vụ án do một bên đệ đơn ly hôn có thể là do chồng đệ đơn ly hôn cũng có thể là do vợ đệ đơn ly hôn. Vụ án này là do vợ chồng không đồng thuận, thống nhất với nhau về việc giải quyết một hoặc toàn bộ các vấn đề của vụ án như: Về tình cảm vợ chồng có ly hôn hay không? Về việc nuôi con chung giao cho ai, ai nuôi ai, vấn đề cấp dưỡng thế nào, về tài sản riêng của ai, tài sản chung được phân chia như thế nào? Công sức đóng góp các bên ra sao… khi giải quyết vụ án này Tòa án sẽ ra bản án. Các đương sự có quyền kháng cáo bản án lên cấp phúc thẩm và trong một số trường hợp nếu không đồng ý và có căn cứ kháng nghị giám đốc thẩm thì khiếu nại để người có thẩm quyền kháng nghị giám đốc thẩm.

Tranh chấp về nuôi con khi ly hôn là tranh chấp phổ biến, thường xã hội hiện đại mỗi cặp vợ chồng chỉ có 1 đến 2 người con chung nên khi ly hôn việc tranh chấp quyền nuôi con hay xảy ra, theo đó khi quyết định giao con chung cho vợ hoặc chồng ai là người trực tiếp nuôi dưỡng cháu thì Tòa án sẽ căn cứ vào các điều kiện để xác định sao cho tốt nhất về mọi mặt đời sống của cháu. Về nguyên tắc chung con chưa đủ 36 tháng tuổi sẽ thuộc người mẹ trực tiếp nuôi dưỡng, con trên 7 tuổi phải hỏi ý kiến con xem ở với ai.

Tranh chấp về tài sản khi ly hôn là tranh chấp về việc phân chia tài sản chung của vợ chồng khi ly hôn, theo đó cần xác định tài sản chung của vợ chồng là gì? tài sản hình thành trong thời kỳ hôn nhân là thế nào? Tài sản có trước hôn nhân, tài sản riêng có trước hôn nhân, tài sản riêng có trong thời kỳ hôn nhân, công sức đóng góp vào tài sản chung và nguyên tắc chung khi chia tài sản chung của vợ chồng.

Thay đổi quyền nuôi con sau khi ly hôn là việc một bên vợ hoặc chồng khi ly hôn đã thỏa thuận để cho một bên được quyền trực tiếp nuôi con chung sau khi ly hôn hoặc do bản án có hiệu lực của Tòa án có thẩm quyền xác định giao con chung cho một bên nuôi. Tuy nhiên sau khi được giao việc nuôi con người nuôi đã không thực hiện đúng các nghĩa vụ dẫn đến cuộc sống của con không bảo đảm, do đó người không được quyền trực tiếp nuôi con có thể khởi kiện đến Tòa án có thẩm quyền để thay đổi người nuôi con sau khi ly hôn.

Chia tài sản chung sau khi ly hôn là trường hợp mà khi ly hôn, do muốn đơn giản các thủ tục hoặc do tài sản chung đang mắc một số nghĩa vụ tại ngân hàng, tổ chức tín dụng hay các nghĩa vụ khác. Nên sau khi đã hết các ly do vướng mắc các bên có thể khởi kiện vụ án chia tài sản chung của vợ chồng sau ly hôn. Đây là tài sản chung hợp nhất nên nguyên tắc khi chia vẫn áp dụng là tài sản chung của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân.

Thẩm quyền của tòa án đối với các tranh chấp về hôn nhân và gia đình như sau:

– Ly hôn, tranh chấp về nuôi con, chia tài sản khi ly hôn; chia tài sản sau khi ly hôn.

– Tranh chấp về chia tài sản chung của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân.

– Tranh chấp về thay đổi người trực tiếp nuôi con sau khi ly hôn.

– Tranh chấp về xác định cha, mẹ cho con hoặc xác định con cho cha, mẹ.

– Tranh chấp về cấp dưỡng.

– Tranh chấp về sinh con bằng kỹ thuật hỗ trợ sinh sản, mang thai hộ vì mục đích nhân đạo.

– Tranh chấp về nuôi con, chia tài sản của nam, nữ chung sống với nhau như vợ chồng mà không đăng ký kết hôn hoặc khi hủy kết hôn trái pháp luật.

– Các tranh chấp khác về hôn nhân và gia đình, trừ trường hợp thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan, tổ chức khác theo quy định của pháp luật.

Tòa án giải quyết các yêu cầu về hôn nhân gia đình sau đây:

Yêu cầu hủy việc kết hôn trái pháp luật.

– Yêu cầu công nhận thuận tình ly hôn, thỏa thuận nuôi con, chia tài sản khi ly hôn.

– Yêu cầu công nhận thỏa thuận của cha, mẹ về thay đổi người trực tiếp nuôi con sau khi ly hôn hoặc công nhận việc thay đổi người trực tiếp nuôi con sau khi ly hôn của cơ quan, tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật về hôn nhân và gia đình.

– Yêu cầu hạn chế quyền của cha, mẹ đối với con chưa thành niên hoặc quyền thăm nom con sau khi ly hôn.

– Yêu cầu chấm dứt việc nuôi con nuôi.

– Yêu cầu liên quan đến việc mang thai hộ theo quy định của pháp luật hôn nhân và gia đình.

– Yêu cầu công nhận thỏa thuận chấm dứt hiệu lực của việc chia tài
sản chung trong thời kỳ hôn nhân đã được thực hiện theo bản án, quyết định của Tòa án.

– Yêu cầu tuyên bố vô hiệu thỏa thuận về chế độ tài sản của vợ chồng theo quy định của pháp luật hôn nhân và gia đình.

– Yêu cầu công nhận và cho thi hành tại Việt Nam hoặc không công nhận bản án, quyết định về hôn nhân và gia đình của Tòa án nước ngoài hoặc cơ quan khác có thẩm quyền của nước ngoài hoặc không công nhận bản án, quyết định về hôn nhân và gia đình của Tòa án nước ngoài hoặc cơ quan khác có thẩm quyền của nước ngoài không có yêu cầu thi hành tại Việt Nam.

– Yêu cầu xác định cha, mẹ cho con hoặc con cho cha, mẹ theo quy định của pháp luật về hôn nhân và gia đình.

– Các yêu cầu khác về hôn nhân và gia đình, trừ trường hợp thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan, tổ chức khác theo quy định của pháp luật.

Luật sư bào chữa, hướng dẫn khởi kiện và bảo vệ quyền lợi

Các bài viết liên quan:

Khởi kiện vụ án;

Vụ án Hình sự;

Vụ án Dân sự;

Vụ án Đất đai;

Vụ án Kinh doanh thương mại;

Vụ án Hành chính;

Vụ án Lao động;

Vụ án gia đình và người chưa thành niên;

Vụ án được Tòa án giải quyết.

CÔNG TY LUẬT DOANH GIA

Điện thoại: 0904.779997 – 098.112.9988

Địa chỉ: Số 72 Ngô Gia Tự, Đức Giang, Long Biên, Hà Nội

Website: www.luatdoanhgia.com; Email: luatdoanhgia@gmail.com