Vụ án liên quan hợp đồng lao động

0
978

Tranh chấp hợp đồng lao động khi được thụ lý giải quyết là trường hợp vụ án có tranh chấp liên quan đến lao động, đây là tranh chấp phát sinh sung quanh mối quan hệ của người lao động và người sử dụng lao động theo quy định của Bộ luật Lao động và các văn bản hướng dẫn thi hành. Các tranh chấp về tiền lương, hợp đồng lao động, kỷ luật lao động, sa thải người lao động…

Hợp đồng lao động là đối tượng của vụ án về lao động theo đó: Hợp đồng lao động là sự thoả thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động về việc làm có trả lương, điều kiện làm việc, quyền và nghĩa vụ của mỗi bên trong quan hệ lao động.

Có vi phạm hợp đồng lao động hay không? Theo quy định tại Điều 22 Bộ luật Lao động thì hợp đồng lao động có thể là không xác định thời hạn đó chính là hợp đồng mà các bên không xác định thời điểm chấm dứt hợp đồng.

Hợp đồng lao động có xác định thời hạn là hợp đồng lao động mà các bên có xác định thời hạn chấm dứt hợp đồng và thời hạn này trong khoảng thời gian từ đủ 12 tháng đến 36 tháng. Khi hết thời hạn theo quy định mà người lao động vẫn tiếp tục làm việc thì trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày hợp đồng lao động hết hạn, hai bên phải ký kết hợp đồng lao động mới;

Trường hợp nếu không ký kết hợp đồng lao động mới thì hợp đồng đã giao kết trở thành hợp đồng lao động không xác định thời hạn.

Trường hợp hai bên ký kết hợp đồng lao động mới là hợp đồng xác định thời hạn thì cũng chỉ được ký thêm 01 lần, sau đó nếu người lao động vẫn tiếp tục làm việc thì phải ký kết hợp đồng lao động không xác định thời hạn.

Như vậy, nếu không ký tiếp thì trở thành hợp đồng không xác định thời hạn? vậy việc chuyển hóa hợp đồng có thời hạn thành hợp đồng không xác định thời hạn được quy định như thế nào? Quy trình sẽ ra sao? Nếu không có hướng dẫn cụ thể thì việc người lao động cầm 01 bản hợp đồng lao động hết thời hạn với hợp đồng lao động được tự động ra hạn là không xác định thời hạn sẽ khác nhau như thế nào? Đây cũng là vấn đề khó cho cả người lao động và người sử dụng lao động.

Luật sư hướng dẫn khởi kiện và bảo vệ quyền lợi:

CÔNG TY LUẬT DOANH GIA

Điện thoại: 0904.779997 – 098.112.9988

Địa chỉ: Số 72 Ngô Gia Tự, Đức Giang, Long Biên, Hà Nội

Website: www.luatdoanhgia.com; Email: luatdoanhgia@gmail.com