Vụ án kinh doanh thương mại

0
2917

Vụ án Kinh doanh thương mại là các tranh chấp về kinh doanh, thương mại thuộc thẩm quyền giải quyết của tòa án, khi các tranh chấp này phát sinh các bên không thống nhất được việc giải quyết quyền lợi của nhau nên đã thực hiện việc khởi kiện vụ án. Đây là hoạt động thương mại, hoạt động của các thương nhân vì mục đích thương mại như là các công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã… và đều vì mục đích thương mại. Thương mại cũng có thể là thương mại dịch vụ, thương mại hàng hóa, việc mua bán hàng hóa, đại lý thương mại, đại lý mua, bán ký gửi hàng hóa…

Thẩm quyền của tòa án khi xử vụ án kinh doanh thương mại:

– Tranh chấp phát sinh trong hoạt động kinh doanh, thương mại giữa cá nhân, tổ chức có đăng ký kinh doanh với nhau và đều có mục đích lợi nhuận.

– Tranh chấp về quyền sở hữu trí tuệ, chuyển giao công nghệ giữa cá nhân, tổ chức với nhau và đều có mục đích lợi nhuận.

– Tranh chấp giữa người chưa phải là thành viên công ty nhưng có giao dịch về chuyển nhượng phần vốn góp với công ty, thành viên công ty.

– Tranh chấp giữa công ty với các thành viên của công ty; tranh chấp giữa công ty với người quản lý trong công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc thành viên Hội đồng quản trị, giám đốc, tổng giám đốc trong công ty cổ phần, giữa các thành viên của công ty với nhau liên quan đến việc thành lập, hoạt động, giải thể, sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, bàn giao tài sản của công ty, chuyển đổi hình thức tổ chức của công ty.

– Các tranh chấp khác về kinh doanh, thương mại, trừ trường hợp thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan, tổ chức khác theo quy định của pháp luật.

Các yêu cầu về kinh doanh thương mại thuộc Tòa án giải quyết:

– Yêu cầu hủy bỏ nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, nghị quyết của Hội đồng thành viên theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

– Yêu cầu liên quan đến việc Trọng tài thương mại Việt Nam giải quyết tranh chấp theo quy định của pháp luật về Trọng tài thương mại.

– Yêu cầu bắt giữ tàu bay, tàu biển theo quy định của pháp luật về hàng không dân dụng Việt Nam, về hàng hải Việt Nam, trừ trường hợp bắt giữ tàu bay, tàu biển để bảo đảm giải quyết vụ án.

– Yêu cầu công nhận và cho thi hành tại Việt Nam hoặc không công nhận bản án, quyết định kinh doanh, thương mại của Tòa án nước ngoài hoặc không công nhận bản án, quyết định kinh doanh, thương mại của Tòa án nước ngoài không có yêu cầu thi hành tại Việt Nam.

– Yêu cầu công nhận và cho thi hành tại Việt Nam phán quyết kinh doanh, thương mại của Trọng tài nước ngoài.

– Các yêu cầu khác về kinh doanh, thương mại, trừ trường hợp thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan, tổ chức khác theo quy định của pháp luật.

Tòa án xử vụ án về kinh doanh thương mại theo 02 cấp xét xử đó là Tòa sơ thẩm, thông thường sẽ là Tòa án nhân dân cấp quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh là nơi giải quyết sơ thẩm vụ án. Khi có kháng cáo thì Tòa kinh tế Tòa án nhân dân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương sẽ xét xử phúc thẩm. Tuy nhiên nhiều vụ án lại do Tòa án nhân dân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (Tòa kinh tế) xét xử sơ thẩm và Tòa Kinh tế Tòa án nhân dân cấp cao xét xử phúc thẩm. Vụ án kinh doanh thương mại cũng có thể được xem xét lại theo trình tự Giám đốc thẩm.

Luật sư bào chữa, hướng dẫn khởi kiện và bảo vệ quyền lợi

Các bài viết liên quan:

Khởi kiện vụ án;

Vụ án Hình sự;

Vụ án Dân sự;

Vụ án Đất đai;

Vụ án Ly hôn

Vụ án Hành chính;

Vụ án Lao động;

Vụ án gia đình và người chưa thành niên;

Vụ án được Tòa án giải quyết.

CÔNG TY LUẬT DOANH GIA

Điện thoại: 0904.779997 – 098.112.9988

Địa chỉ: Số 72 Ngô Gia Tự, Đức Giang, Long Biên, Hà Nội

Website: www.luatdoanhgia.com; Email: luatdoanhgia@gmail.com