Vụ án gia đình và người chưa thành niên

0
1136

Vụ án Gia đình và người chưa thành niên là chế định tòa án mới, một trong những tòa chuyên trách như Tòa án Lao động, Tòa hành chính, Tòa kinh tế, Tòa hình sự, Tòa dân sự thuộc hế thống tòa án của ngành tòa án. Tòa án gia đình và người chưa thành niên ra đời xuất phát từ yêu cầu thực tiễn khi giải quyết các tranh chấp này nhằm bảo đảm hơn nữa, cũng như chuyên môn sâu về việc giải quyết tranh chấp có tính chất đặc thù, đáp ứng kịp thời các yêu cầu của cộng sống và hoàn thiện hơn nữa hệ thống cơ quan xét xử của ngành Tòa án.

Các cụ việc thuộc tòa gia đình và người chưa thành niên giải quyết gồm:

– Các vụ án hình sự mà bị cáo là người dưới 18 tuổi hoặc

– Các vụ án hình sự mà bị cáo là người đã đủ 18 tuổi trở lên nhưng người bị hại là người dưới 18 tuổi bị tổn thương nghiêm trọng về tâm lý hoặc

– Các vụ án hình sự mà bị cáo là người đã đủ 18 tuổi trở lên nhưng người bị hại là người cần sự hỗ trợ về điều kiện sống, học tập do không có môi trường gia đình lành mạnh như những người dưới 18 tuổi khác;

– Xem xét, quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án nhân dân đối với người chưa thành niên;

– Các vụ việc hôn nhân gia đình theo quy định của Bộ luật tố tụng dân sự.

Tòa gia đình và người chưa thành niên sẽ do Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương căn cứ vào các điều kiện tổ chức, rà soát, đánh giá nhu cầu tổ chức tại Tòa án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và các Tòa án nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và tương đương thuộc phạm vi thẩm quyền theo lãnh thổ; rà soát về biên chế Thẩm phán, Thẩm tra viên, Thư ký Tòa án hiện có; xây dựng hồ sơ đề nghị tổ chức Tòa gia đình và người chưa thành niên tại Tòa án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và các Tòa án nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và tương đương thuộc phạm vi thẩm quyền theo lãnh thổ.

Các vụ án hình sự thuộc thẩm quyền của Tòa Gia đình và người chưa thành niên là các vụ án hình sự mà bị cáo là người dưới 18 tuổi. Theo quy định của Bộ luật Hình sự thì tuổi chịu trách nhiệm hình sự là từ đủ 16 tuổi trở lên phải chịu trách nhiệm hình sự về mọi tội phạm, trừ những tội phạm mà Bộ luật hình sự có quy định khác. Người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi phải chịu trách nhiệm hình sự về tội phạm rất nghiêm trọng, tội phạm đặc biệt nghiêm trọng quy định tại một trong các điều 123, 134, 141, 142, 143, 144, 150, 151, 168, 169, 170, 171, 173, 178, 248, 249, 250, 251, 252, 265, 266, 286, 287, 289, 290, 299, 303 và 304 của Bộ luật hình sự.

Các vụ án về Hôn nhân và gia đình cũng thuộc thẩm quyền của Tòa Gia đình và người chưa thành niên, trước đấy các vụ án về hôn nhân và gia đình đều do Tòa Dân sự Tòa án nhân dân cấp tỉnh xét xử sở thẩm hoặc phúc thẩm các vụ án thuộc Tòa án nhân dân cấp quận, huyện, thị xã,t hành phố trực thuộc tỉnh nhưng nay đã thuộc Tòa Gia đình và người chưa thành niên.

Vụ án có người bị hại dưới thành niên cũng thuộc thẩm quyền của Tòa gia đình và người chưa thành niên, đó là vụ án hình sự mà người bị hại dưới 18 tuổi hoặc người bị hại trên 18 tuổi nhưng người bị hại là người cần sự hỗ trợ về điều kiện sống, học tập do không có môi trường gia đình lành mạnh như những người dưới 18 tuổi khác.

Luật sư bào chữa, hướng dẫn khởi kiện và bảo vệ quyền lợi

Các bài viết liên quan:

Khởi kiện vụ án;

Vụ án Hình sự;

Vụ án Dân sự;

Vụ án Đất đai;

Vụ án Ly hôn;

Vụ án Kinh doanh thương mại;

Vụ án Hành chính;

Vụ án Lao động;

Vụ án được Tòa án giải quyết.

CÔNG TY LUẬT DOANH GIA

Điện thoại: 0904.779997 – 098.112.9988

Địa chỉ: Số 72 Ngô Gia Tự, Đức Giang, Long Biên, Hà Nội

Website: www.luatdoanhgia.com; Email: luatdoanhgia@gmail.com