Vụ án được Tòa án giải quyết

0
1510

Vụ án Tòa án giải quyết là tất cả các tranh chấp thuộc thẩm quyền giải quyết của tòa án mà không thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan khác. Các tranh chấp này được giải quyết trên cơ sở 2 cấp xét xử là xét xử sơ thẩm vụ án và xét xử phúc thẩm vụ án khi có kháng cáo, kháng nghị. Hệ thống các tòa án tham gia xét xử cũng có Tòa án thuộc ngành quân sự và Tòa án thuộc ngành dân sự ở các cấp như: Tòa án nhân dân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Tòa án nhân dân quận huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh và Tòa án nhân dân cấp cao ở cả 3 khu vực là Hà Nội, Đà Nẵng và Thành phố Hồ Chí Minh.

Tòa án nhân dân cấp quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh là tòa án xét xử sơ thẩm tất cả các vụ án thuộc thẩm quyền như các vụ án hình sự, các vụ án dân sự, các vụ án hành chính, các vụ án lao động, các vụ án kinh doanh thương mại, các vụ án hôn nhân gia đình, các yêu cầu khác thuộc các lĩnh vực như dân sự, hôn nhân gia đình, lao động, kinh doanh thương mại.

Tòa án nhân dân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương sẽ xét xử sơ thẩm các vụ án thuộc thẩm quyền và xét xử phúc thẩm tất cả các bản án sơ thẩm thuộc thẩm quyền. Tòa án nhân dân cấp tỉnh sẽ có các tòa chuyên trách như: Tòa Hình sự, Tòa Dân sự, Tòa Lao động, Tòa Hành chính, Tòa Gia đình và người chưa thành niên… các tòa chuyên trách sẽ thực hiện nhiệm vụ xét xử sơ thẩm các vụ án thuộc thẩm quyền và phúc thẩm các vụ án, các bản án sơ thẩm của Tòa cấp quận huyện khi bản án bị kháng cáo, kháng nghị.

Tòa án nhân dân cấp cao là cơ quan xét xử cao nhất trong hệ thống tòa án chuyên trách về xét xử, Tòa án nhân dân cấp cao sẽ xét xử phúc thẩm tất cả các bản án sơ thẩm của Tòa án chuyên trách thuộc Tòa án nhân dân cấp tỉnh và giám đốc thẩm, tái thẩm các bản án có hiệu lực pháp luật của Tòa án cấp huyện và tòa án cấp tỉnh. Tòa án nhân dân cấp cao được phân là 03 khu vực đó là tại Hà Nội, tại Đà Nẵng và tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Tòa án xét xử sơ thẩm là tòa án xét xử ban đầu vụ án thuộc thẩm quyền. Thực hiện nguyên tắc 02 cấp xét xử nên khi bản án của Tòa án sơ thẩm có kháng cáo của bị cáo, bị lại, nguyên đơn dân sự, bị đơn dân sự, nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan… hoặc kháng nghị của Viện kiểm sát nhân dân thì Vụ án sẽ được xét xử phúc thẩm.

Tòa án xét xử phúc thẩm là thẩm quyền của tòa án cấp trên khi bản án sơ thẩm bị kháng cáo, kháng nghị và Tòa án xét xử phúc thẩm sẽ xem xét, xét xử lại vụ án theo nội dung kháng cáo, kháng nghị. Khi đó Tòa phúc thẩm có thể sẽ y án sơ thẩm, sửa án sơ thẩm hoặc hủy án sơ thầm.

Giám đốc thẩm bản án là những bản án có hiệu lực pháp luật của Tòa án nhân dân cấp huyện, quận, tòa án nhân dân cấp tỉnh hay tòa án nhân dân cấp cao bị người có thẩm quyền kháng nghị giám đốc thẩm đến Hội đồng thẩm phán có thẩm quyền. Hội đồng thẩm phán có thẩm quyền có thể kháng nghị hủy án sơ thẩm, hủy án phúc thẩm hoặc hủy cả hai án sơ thẩm và phúc thẩm sau đó giao cho tòa án có thẩm quyền xét xử lại vụ án.

Luật sư bào chữa, hướng dẫn khởi kiện và bảo vệ quyền lợi

Các bài viết liên quan:

Khởi kiện vụ án;

Vụ án Hình sự;

Vụ án Dân sự;

Vụ án Đất đai;

Vụ án Ly hôn

Vụ án Kinh doanh thương mại;

Vụ án Hành chính;

Vụ án Lao động;

Vụ án gia đình và người chưa thành niên;

CÔNG TY LUẬT DOANH GIA

Điện thoại: 0904.779997 – 098.112.9988

Địa chỉ: Số 72 Ngô Gia Tự, Đức Giang, Long Biên, Hà Nội

Website: www.luatdoanhgia.com; Email: luatdoanhgia@gmail.com