Vụ án có thời hạn bao lâu

0
1188

Khi tranh chấp được đưa ra tòa án để giải quyết, phần lớn các bên nhất là Nguyên đơn khởi kiện thường hay quan tâm đến việc thời hạn giải quyết vụ án là bao lâu? Thời hạn này có cố định hay không? Hay tại sao nhiều người cho rằng vụ án sẽ kéo dài nhiều năm?

Theo quy định tại Điều 203 Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015 thị thời hạn chuẩn bị xét xử của Tòa án được quy định như sau:

  1. Thời hạn chuẩn bị xét xử các loại vụ án, trừ các vụ án được xét xử theo thủ tục rút gọn hoặc vụ án có yếu tố nước ngoài, được quy định như sau:
  2. a) Đối với các vụ án quy định tại Điều 26 và Điều 28 của Bộ luật này thì thời hạn là 04 tháng, kể từ ngày thụ lý vụ án;
  3. b) Đối với các vụ án quy định tại Điều 30 và Điều 32 của Bộ luật này thì thời hạn là 02 tháng, kể từ ngày thụ lý vụ án.

Như vậy, các vụ án theo quy định tại Điều 26 Bộ luật Tố tụng dân sự là những vụ án tranh chấp về dân sự thuộc thẩm quyền của tòa án và những vụ án theo quy định tại Điều 28 Bộ luật Tố tụng dân sự là những vụ án tranh chấp về Hôn nhân và gia đình thuộc thẩm quyền của tòa án, các loại vụ án này thời hạn chuẩn bị xét xử là 04 tháng (120 ngày) kể từ ngày thụ lý vụ án.

Đối với các vụ án thuộc Điều 30 của Bộ luật Tố tụng dân sự là các tranh chấp về Kinh doanh, thương mại thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án và các vụ án theo Điều 32 Bộ luật Tố tụng dân sự là các vụ án tranh chấp về Lao động thì thời hạn chuẩn bị xét xử là 02 tháng (60 ngày) kể từ ngày thụ lý vụ án.

Việc gia hạn chuẩn bị xét xử được quy định cụ thể như sau:

Đối với các vụ án có thời hạn là 04 tháng thì việc gia hạnh chuẩn bị xét xử nhưng không quá 02 tháng và đối với các vụ án có thời hạn 02 tháng thì Chánh án có quyền gia hạn nhưng không quá 01 tháng.

Việc gia hạn được xác định thế nào? Bộ luật Tố tụng dân sự không quy định về việc gia hạn bao nhiêu lần và cũng không quy định mỗi lần được gia hạn bao nhiêu mà chỉ quy định khi vụ án có tính chất phức tạp hoặc do sự kiện bất khả kháng, trở ngại khách quan thì có thể quyết định gia hạn. Vậy có lý do nào hay căn cứ nào để xác định việc vụ án là phức tạp? Thực tiễn cho thấy các vụ án sẽ được ra hạn rất nhiều lần.

Thời hạn đối với việc tạm đình chỉ giải quyết vụ án dân sự cũng được quy định là khi vụ án có quyết định tạm đình chỉ giải quyết thì thời hạn sẽ được tính lại kể từ thời điểm tạm đình chỉ có hiệu lực pháp luật.

Luật sư hướng dẫn giải quyết tranh chấp

CÔNG TY LUẬT DOANH GIA

Điện thoại: 0904.779997 – 090.474.9996

Địa chỉ: Số 72 Ngô Gia Tự, Đức Giang, Long Biên, Hà Nội

Website: www.luatdoanhgia.com; Email: luatdoanhgia@gmail.com