Vợ chồng tự chia tài sản có thể bị vô hiệu

0
1417

Vợ chồng có quyền thực hiện việc chia tài sản chung trong thời ký hôn nhân, việc chia tài sản chung của vợ chồng phải bảo đảm và đáp ứng Điều 38 của Luật Hôn nhân và gia đình

Về cơ bản chi tài sản chung của vợ chồng phải lầm thành văn bản, văn bản này được công chứng, chứng thực theo yêu cầu của vợ, chồng hoặc theo quy định của pháp luật.

Việc chia tài sản của vợ chồng sẽ không có giá trị nếu thuộc 02 trường hợp sau:

Trường hợp thứ nhất:

– Ảnh hưởng nghiêm trọng đến lợi ích của gia đình;

Ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền, lợi ích hợp pháp của con chưa thành niên, con đã thành niên mất năng lực hành vi dân sự hoặc không có khả năng lao động và không có tài sản để tự nuôi mình;

Trường hợp thứ hai là nhằm trốn tránh thực hiện các nghĩa vụ sau đây:

– Nghĩa vụ nuôi dưỡng, cấp dưỡng;

– Nghĩa vụ bồi thường thiệt hại;

– Nghĩa vụ thanh toán khi bị Tòa án tuyên bố phá sản;

– Nghĩa vụ trả nợ cho cá nhân, tổ chức;

– Nghĩa vụ nộp thuế hoặc nghĩa vụ tài chính khác đối với Nhà nước;

– Nghĩa vụ khác về tài sản theo quy định của Luật này, Bộ luật dân sự và quy định khác của pháp luật có liên quan.

Luật sư hướng dẫn các thủ tục về Ly hôn

Dịch vụ ly hôn nhanh, phân chia tài sản và bảo vệ quyền nuôi con

CÔNG TY LUẬT DOANH GIA

Điện thoại: 0904.779997 – 090.474.9996

Địa chỉ: Số 72 Ngô Gia Tự, Đức Giang, Long Biên, Hà Nội

Website: www.luatdoanhgia.com; Email: luatdoanhgia@gmail.com