Vợ chồng được thừa kế tài sản của nhau

0
1021

Vợ chồng được thừa kế tài sản của nhau khi người vợ chết thì để lại thừa kế cho chồng và khi người chồng chết tài sản được để lại thừa kế cho vợ và thừa kế có thể là theo di chúc hoặc theo pháp luật

Vợ chồng được thừa kế của nhau theo Di chúc, nếu người vợ hoặc người chồng khi chết để lại thừa kế cho vợ hoặc chồng mình di sản bằng Di chúc thì theo Di chúc sẽ được hưởng di sản hoặc không có di chúc hay có di chúc nhưng di chúc bị vô hiệu thì di sản vẫn được để lại theo luật.

Vợ hoặc chồng còn được hưởng di sản của nhau theo luật trong các trường hợp sau:

Trường hợp 1: Trường hợp vợ, chồng đã chia tài sản chung khi hôn nhân còn tồn tại mà sau đó một người chết thì người còn sống vẫn được thừa kế di sản. Trong trường hợp này xác định vợ chồng đã chia tài sản chung của vợ chồng hoặc vợ chồng có thể thỏa thuận chế độ tài sản theo thỏa thuận thì khi để lại di sản vẫn được thừa kế của nhau.

Trường hợp 2: Trường hợp vợ, chồng xin ly hôn mà chưa được hoặc đã được Tòa án cho ly hôn bằng bản án hoặc quyết định chưa có hiệu lực pháp luật, nếu một người chết thì người còn sống vẫn được thừa kế di sản. Ở đây chứng minh quan hệ hôn nhân về mặt pháp lý nghĩa là phải khi có quyết định, bản án có hiệu lực pháp luật của Tòa án có thẩm quyền thì mới mất quyền hưởng di sản của nhau. Trong trường hợp bản án có hiệu lực pháp luật sau đó lại được xem xét lại theo trình tự giám đốc thẩm hoặc tái thẩm hủy các bản án có hiệu lực pháp luật thì vẫn được xem là điều kiện để nhận di sản của nhau.

Trường hợp 3: Người đang là vợ hoặc chồng của một người tại thời điểm người đó chết thì dù sau đó đã kết hôn với người khác vẫn được thừa kế di sản. Nghĩa là chỉ cần chứng minh vào thời điểm người để lại di sản chết mà đang là vợ hoặc là chồng thì vẫn được hưởng di sản mặc dù sau đó có tái giá lấy chồng khác hoặc vợ khác nhưng quyền hưởng thừa kế vẫn còn.

Trường hợp đặc biệt vợ chồng vẫn được hưởng di sản không phụ thuộc vào nội dung của di chúc, cụ thể: Những người sau đây vẫn được hưởng phần di sản bằng hai phần ba suất của một người thừa kế theo pháp luật nếu di sản được chia theo pháp luật, trong trường hợp họ không được người lập di chúc cho hưởng di sản hoặc chỉ cho hưởng phần di sản ít hơn hai phần ba suất đó:

– Con chưa thành niên, cha, mẹ, vợ, chồng;

– Con thành niên mà không có khả năng lao động.

Giải quyết tranh chấp thừa kế, di chúc

CÔNG TY LUẬT DOANH GIA

Điện thoại: 0904.779997 – 090.474.9996

Địa chỉ: Số 72 Ngô Gia Tự, Đức Giang, Long Biên, Hà Nội

Website: www.luatdoanhgia.com; Email: luatdoanhgia@gmail.com